Województwo ¦l±skie

Adresy Urzędu Wojewódzkiego
¦LˇSKI URZˇD WOJEWÓDZKI
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (032) 20-77-777
 

Wydziały urzędu wojewódzkiego
KIEROWNICTWO ¦LˇSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7.30 -15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-777
zobacz więcej »
 
GABINET WOJEWODY
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-221
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-251, 20-77-252, 20-77-253
zobacz więcej »
 
BIURO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
e-mail: pn@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 -15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-278
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ ZARZˇDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
Adres: 40-032 Katowice, ul Jagiellońska 25
e-mail: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (032) 20-77-174, fax (032) 20-77-225
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Adres: 40-032 Katowice, ul Jagiellońska 25
e-mail: fn@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (032) 20-77-282, 20-77-308, Fax 20-77-307, 20-77-905
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Adres: 40-032 Katowice, ul. Powstańców 41a
e-mail: ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 -15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-874, Fax +48 (32) 20-77-811, +48 (32) 20-77-858
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ NADZORU PRAWNEGO I WŁA¦CICIELSKIEGO
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
e-mail: np@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-496, Fax (32) 20-77-499
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
e-mail: rr@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-519
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
wsoim@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-400, Fax (32) 20-77-327
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ ¦RODOWISKA I ROLNICTWA
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
sr@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-583
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZˇDZANIA KRYZYSOWEGO
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
e-mail: wzk@katowice.uw.gov.pl
e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: w dni robocze 7.30 - 15.30
Telefon: tel./fax: +48 (32) 25-10-432
czkw dyżury pełni całodobowo pod telefonem:
(32) 20-77-101, 256-56-01, 255-21-95,
fax: (32) 25-62-213
zobacz więcej »
 
BIURO AUDYTU I KONTROLI
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
audyt@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-296, Fax (32) 20-77-296
zobacz więcej »
 
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY ¦LˇSKIEGO
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-777
zobacz więcej »
 
WYDZIAŁ INSTYTUCJI PO¦REDNICZˇCEJ W CERTYFIKACJI
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7.30-15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-190
zobacz więcej »
 

Inne jednostki
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA
Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41A
Godziny pracy:
Telefon:
zobacz więcej »
 
SAMORZˇDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-777
zobacz więcej »
 
KURATORIUM O¦WIATY W KATOWICACH
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
www.kuratorium.katowice.pl
Godziny pracy: 7:30 - 15:30 wtorek dyżur -17:00
Telefon: +48 (32) 20-77-777, Fax +48 (32) 25-55-825
zobacz więcej »
 
ZAKŁAD OBSŁUGI ¦LˇSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
zo@katowice.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7.30 -15.30
Telefon: +48 (32) 20-77-754
zobacz więcej »
 
KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W KATOWICACH
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7:30-15:30
Telefon: (032) 256-16-02; (032) 255-58-56; Fax (032) 255-40-53
zobacz więcej »
 
MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA NSZZ "SOLIDARNO¦Ć" PRZY UW
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: I wtorek miesi±ca w godz. od 10.00 do 14.00
Telefon: (032) 2077-666
zobacz więcej »
 
PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41A
Godziny pracy:
Telefon:
zobacz więcej »
 
ZW. ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI WOJ. ¦LˇSKIEGO
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Godziny pracy: 7.30-15.30
Telefon: (032) 2077-629, fax: (032) 2077-273, (032) 2077 430
zobacz więcej »
 


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Wikipedia  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova