Województwo ¦l±skie

Błędy dziennikarskie Bł±dzić jest ludzk± rzecz±. Je¶li jednak bł±dz± dziennikarze czy wydawcy, jest to niewybaczalne. Bestroska, nieuwaga lub niedostateczne wykształcenie dziennikarza powoduje zakłamywanie wiedzy u czytelników. Do najczęstszych błędów naszych dziennikarzy należy nazywanie województwa ¶l±skiego ¦l±skiem lub Górnym ¦l±skiem, a mieszkańców województwa ¦l±zakami. Częste jest również mylne nazywanie miast małopolskich miastami ¶l±skimi i odwrotnie. Popularnym błedem w artykułach o historii jest twierdzenie, że ¦l±sk był pod zaborem pruskim - a nie do¶ć, że nie był pod zaborem (przed rozbiorami Polski nie znajdował się w jej granicach), to wchodził w skład nie tylko Prus, ale też Austro-Wegier. W poniższym zestawieniu będziemy umieszczali wszystkich dziennikarzy, którzy popełniaj± karygodne dla wiedzy o województwie błędy. Wytykamy te błędy, ponieważ chętnie czytamy artykuły o regionie i chcemy pomóc dziennikarzom i wydawcom przestać kompromitować się na łamach gazet i przewodników. Liczymy na zrozumienie naszej akcji i przychylno¶ć. Zachęcamy dziennikarzy do poparcia listu w obronie prawdy o województwie ¶l±skim (szczegóły w prawej kolumnie)


Barbara Gruszka-Zych 2008.05.04 w: Tygodnik Katolicki "Go¶ć Niedzielny"
Mylenie Górnego ¦l±ska z jego niewielk± przemysłow± czę¶ci±: "Było to pierwsze po latach czasopismo społeczno-kulturalne całego Górnego ¦l±ska. Z czasem wyszło poza ramy regionu. Na jego łamach można znaleĽć prezentacje najważniejszych dokonań w sztuce i kulturze województw ¶l±skiego, opolskiego i Zaolzia." (żenuj±ca nieznajomo¶ć regionu - woj. opolskie i tzw. Zaolzie jest INTEGRALNˇ czę¶ci± Górnego ¦l±ska - co więcej, Opole jest stolica tego regionu; i jeszcze to kompromitujace podkre¶lanie "całego Górnego ¦l±ska" - nieuctwo dwukrotne)


Małgorzata Go¶lińska 2008.05.04 w: "Gazeta Wyborcza"
Nazwanie Sosnowca ¶l±skim miastem "Podobnie dzieje się w innych ¶l±skich miastach. Mieszkaniec Sosnowca...." (znów artykuł o gołębiach i znów o "¶l±skim" Sosnowcu - czy to już ptasia grypa?)


Mayland Real Estate, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa w: www.mayland.pl
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk:
"Katowice - stolica ¦l±ska" (stolic± ¦l±ska jest Wrocław!!)
"Zabrze - miasto położone w zachodniej czę¶ci regionu ¶l±skiego" (a ¶l±ska Zielona Góra gdzie leży??)


Wojciech Todur, Piotr Zawadzki 2008.03.17 w: "Gazeta Wyborcza"
Uznanie małopolskiego Sosnowca za miasto ¶l±skie "Pierwszoligowe kluby ze ¦l±ska postawiły na piłkarzy ze Słowacji. W Górniku Zabrze gra ich dwóch, w Ruchu Chorzów trzech, w Polonii Bytom aż czterech. Zagłębie Sosnowiec zdecydowało się na jednego..."


Jerzy Buzek, profesor, były premier RP 2008.03.10 w: Polskie Radio Katowice, "Kawa na ławę"
Nieprawdziwe okre¶lenie ¦l±ska w rozmowie o Europejskim Instytucie Technologii we Wrocławiu "Katowice, Gliwice, Sosnowiec - ¦l±sk. My, Górny ¦l±sk jeste¶my w tym najlepsi."


PAP (Polska Agencja Prasowa) 2008.03.01 w: Alert24, Gazeta Wyborcza, POLSKA Dziennik Zachodni, Radio eM
Uznanie małopolskiego Sosnowca, Zwardonia i Rajczy z miasta ¶l±skie "Na Górnym ¦l±sku najwięcej interwencji strażacy notuj± w okolicach Gliwic, Sosnowca..."


aga 2008.02.22 w: "POLSKA Dziennik Zachodni"
Nazwanie mieszkańców Sosnowca ¦l±zakami (!) "¦l±zacy w depresji. (...) Najwięcej hospitalizowanych pochodzi z Katowic, Gliwic i Sosnowca."


¦l±ska Organizacja Turystyczna 2008.02.19 w: www.silesia-sot.pl
Nazwanie Sosnowca ¶l±skim miastem (przez organizację, która powinna znać się na regionach!) "Targi Turystyczne na ¦l±sku. W dniach 14-16 lutego br. odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyczne Intourex 2008 w Sosnowcu."


Sebastian Reńca 2008.02.02 w: "Polska Dziennik Zachodni"
Zaliczenie do regionu ¶l±skiego Sosnowca i Będzina "Sosnowiec doczeka się w końcu pierwszego oficjalnego cmentarnego zabytku. (...) Zabytków maj± sporo inne nekropolie ¦l±ska. W Będzinie to ko¶ciół cmentarny pw. ¶w. Tomasza z XVI wieku..." (a Częstochowa, a Kraków - tam też s± prastare "¶l±skie" nekropolie ;-))


Małgorzata Go¶lińska 2008.01.25 w: "Gazeta Wyborcza"
Nazwanie Sosnowca ¶l±skim miastem "Gołębie wracaj± na ¦l±sk. Do hali Expo Silesia nie będzie można w sobotę palca wcisn±ć." (Expo Silesia znajduje się w Sosnowcu - Sosnowiec leży w województwie ¶l±skim, ale nie na ¦l±sku!! Sosnowiec jest stolic± Zagłębia D±browskiego)


Janu, Ata, "¦l±skie Nieruchomo¶ci" 2008.01.25 w: "Gazeta Wyborcza"
Notoryczne wymienianie miejscowo¶ci małopolskich w cyklicznym artykule "Co buduj± na ¦l±sku" (a województwo ¶l±skie to nie jest to samo co ¦l±sk - nie lepiej napisać np. "co buduj± w ¦l±skiem"??)


Andrzej Grajewski 2008.01.20 w: " Go¶ć Niedzielny"
Uznanie województwa ¶l±skiego... Górnym ¦l±skiem?? "Na pierwszy ogień miały pój¶ć zakonnice z 10 zgromadzeń żeńskich z Dolnego ¦l±ska, Opolszczyzny oraz Górnego ¦l±ska" (Tzw. "Opolszczyzna" to jest integralna i janważniejsza, centralna czę¶ć Górnego ¦l±ska)


Konstanty Gebert 2008.01.18 w: "Gazeta Wyborcza"
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk: " (...) sprawa Henryka Sławika, w czasie wojny polskiego dyplomaty w Budapeszcie, który wydał polecenie, by wszystkim obywatelom polskim zwracaj±cym się o pomoc wystawiać dokumenty stwierdzaj±ce, że s± katolikami. Sławik został za to zamęczony przez Niemców w Mauthausen. W jego rodzinnym Sosnowcu nie ma jego ulicy, żaden polski statek nie nosi jego imienia. Wstydzimy się naszych bohaterów, nie chlubimy się nimi." (Henryk Sławik - ¶l±ski bohater, który uratował 5 tys. Żydów przed hitlerowcami, urodził się pod Jastrzębiem-Zdrojem w pruskim wówczas ¦l±sku, a nie w polskim Sosnowcu)


Magdalena Warchala 2008.01.18 w: "Gazeta Wyborcza"
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk: "¦l±skim młodym społecznikom, wystarczyć musi jednak satysfakcja. Ewelina Michalak z D±browy Górniczej w niedzielę kwestowała dla Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. (...) ¦l±scy uczniowie nie maj± jednak co liczyć na korzystne dla siebie zmiany. Piotr Zaczkowski z Kuratorium O¶wiaty tłumaczy, że dopóki nie pojawi± się ogólnopolskie regulacje, na ¦l±sku działalno¶ć społeczna nie będzie punktowana."


Tomasz Malkowski 2008.01.17 w: "Gazeta Wyborcza"
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk: "Można brać pieni±dze na ¶l±skie zabytki. Co najmniej kilka milionów złotych na renowację zabytków trafi w tym roku do naszego województwa. (...) skorzystała z nich bazylika Matki Boskiej Anielskiej w D±browie Górniczej (...)."


Teresa Semik 2008.01.15 w: "Polska Dziennik Zachodni"
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk: "Do zadań pilnych należy także wprowadzenie woj. ¶l±skiego do pilotażowego programu budowy Centrów Powiadamiania Ratunkowego (...). Program ten w pierwszej kolejno¶ci ma być wdrożony w pięciu województwach, w których planowane s± rozgrywki piłkarskie Euro 2012. Nie ma w tym gronie ¦l±ska (...)."


Krzysztof Kiełbasa Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Miasta Opole w "POLSKA Gazeta Opolska" 2008.01.14
Twierdzenie, że stolica Górnego ¦l±ska, Opole, to nie jest ¦l±sk: "Wiele osób będ±c na OpolszczyĽnie jest przekonanych [błędnie], że było na ¦l±sku"


Marcin Babko 2008.01.14 w: "Gazeta Wyborcza"
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk: "Moda na ¶l±skie brzmienie. (...) Sekcja dęta sosnowieckiej grupy Skankan nagrywała za¶ m.in. na płytach grupy Püdelsi i koncertowała z ni± wielokrotnie..."


(kaw) 2008.01.12 w: "Polska Dziennik Zachodni"
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk: "W niedzielę po raz szesnasty zagra Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy. ¦l±ski finał odbędzie się w Zawierciu, (...) turniej halowej piłki nożnej reprezentacji dziennikarzy ¦l±ska (...)."


Jacek Madeja 2008.01.10 w: "Gazeta Wyborcza"
Uznanie aglomeracji katowickiej za Górny ¦l±sk: "Gliwice to jedno z niewielu górno¶l±skich miast, które mog± się pochwalić ¶redniowieczn± starówk±." (Wiekszo¶ć miast Górnego ¦l±ska ma ¶redniowieczne starówki!)


Marlena Polok-Kin 2008.01.09 w: "Polska Dziennik Zachodni"
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk: "Na Szlaku Zabytków Techniki na ¦l±sku jest ponad 31 obiektów zwi±zanych z tradycj± górnicz± i hutnicz±, kolejnictwem, ł±czno¶ci±, produkcj± wody oraz przemysłem spożywczym."


Aleksandra Czapla-Oslislo 2008.01.07 w: "Gazeta Wyborcza"
Niejednoznaczna sugestia jakoby sosnowiczanie byli ¦l±zakami: "Cztery lata temu premiera 'Cholonka' Janoscha w teatrze Korez rozbudziła apetyt publiczno¶ci na to, co ¶l±skie. (...) Na pocz±tku zeszłego roku na Scenie w Malarni profesor katowickiej ASP Jacek Rykała przygotował 'Mleczarnię' poprzeplatan± wspomnieniami o Sosnowcu. Wreszcie w sobotni wieczór Teatr ¦l±ski doczekał się prapremiery na Dużej Scenie napisanej od pierwszego do ostatniego słowa gwar±."


Iwona Sobczyk i Marcin Czyżewski 2008.01.13 w: "Gazeta Wyborcza"
Zaliczenie Katowic do Zagłębia D±browskiego: "¦wiatełko do nieba z gór i z Zagłębia. (...) W Katowicach, w holu dworca PKP, stanęła największa puszka w regionie." (Katowice to nie jest ani Zagłębie D±browskie, ani góry)


GRU, PAP 2008.01.11 w: "Metro"
Zaliczenie Jaworzna do ¦l±ska: "(...) nieumiejętna zabawa z pirotechnik± zakończyła się poparzeniami. Tak było m.in. w Jaworznie na ¦l±sku, gdzie pod opiekę lekarzy trafiła 16-letnia dziewczyna."


Interia.pl / PAP 2007.12.16 w: "Gazeta Wyborcza"
Nierozumienie czym jest województwo ¶l±skie a czym ¦l±sk: "Tragiczny wypadek na ¦l±sku. Dzi¶ rano w okolicach Mierzęcic (¦l±skie) doszło do wypadku, w którym zginęło sze¶ć osób. O tragicznym zdarzeniu poinformował nadkomisarz Piotr Bieniak z zespołu prasowego ¶l±skiej policji."


Iwona Sobczyk 2007.12.13 w: "PolskaLokalna.pl"
Twierdzenie, że wrocławski, najbardziej popularny ¶l±ski rynek, nie jest ¶l±ski: "(...) bilet do Krakowa czy Wrocławia. W tych miastach w sylwestra powinno być ciekawie, a na ¶l±skich rynkach będzie się działo niewiele."


Barbara Gruszka-Zych 2006.11.26 w: Tygodnik Katolicki "Go¶ć Niedzielny"
Twierdzenie, że ¦l±sk był pod zaborem pruskim: "Zagłębie znalazło się pod zaborem rosyjskim, a ¦l±sk pod pruskim (...)" (pomieszanie z popl±taniem - bo co, Cieszyn też był pod "zaborem pruskim"??)


Tadeusz Glinka i Marek Piasecki 2006 w: "Cuda Polski. Miejsca, które musisz zobaczyć", Wydawnictwo "Publicat", Poznań
¦l±ska Pszczyna została przydzielona do działu "Małopolska"Udokumentowane zgłoszenia błędów dziennikarskich prosimy przysyłać na adres e-mail:
info [małpa] wojewodztwoslaskie.euBłędy w sztuce Kłamstwo może być piękne - takie stwierdzenie przychodzi na my¶l, kiedy ogl±da się film promocyjny pt. "My Silesia", który w piękny sposób przedstawia zakłaman± wizję Silesii - za "¶l±sk±" Częstochow±, Będzinem i Żywiecczyzn±. Obłuda sięgnęła tu niezwykle daleko. Województwo ¶l±skie nie jest tu nazywane choćby "¦l±skiem", ale już "Silesi±", czyli historycznym terminem ¦l±ska, do którego maj± prawa siedem województw w czterech krajach. A te góralskie nuty na końcu - eeeech...
INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Bartłomiej Stroiński  
List w obronie prawdy o woj. ¶l±skim

W trosce o poprawno¶ć historyczn± i nazewnicz± ¦l±ska zobowi±zuję się wystrzegać okre¶lania województwa ¶l±skiego mianem "¦l±sk", "Górny ¦l±sk", a także mieszkańców województwa mianem "¦l±zacy", rezerwuj±c te nazwy jedynie dla ¶l±skiej czę¶ci województwa oraz mieszkańców regionu ¦l±ska.

Adam Koszut
Redaktor naczelny Portal.Katowice.pl
Tomasz Sielicki
Redaktor naczelny SlaskWroclaw.info
Marcin Melon
Redaktor naczelny mies. "Jaskółka ¦l±ska"
(lista nazwisk jest otwarta)

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie