Województwo ¦l±skie

Ciekawostki województwa ¶l±skiego Beskidy Tak często mówi się "Beskidy", że powoli umyka to, że składaj± się one z dwóch Beskidów - Beskidu ¦l±skiego i Beskidu Żywieckiego. Jeden Beskid od drugiego odróżnia przynależno¶ć regionalna - pierwszy należy do ¦l±ska, a drugi do Małopolski. W obu Beskidach żyje autochtoniczna ludno¶ć góralska - Górale ¦l±scy i Górale Żywieccy.

Pustynia Błędowska W małopolskiej D±browie Górniczej znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych województwa ¶l±skiego. Jest ni± jedyna w Europie naturalna pustynia. Powstała ona w wyniku rozległej wycinki lasu i eksploatacji przemysłowej tego bogatego w piasek terenu w XIX wieku. Skutkiem tego jest pustynna równina z afrykańsk± ro¶linno¶ci± i zdarzaj±cymi się czasem fata-morganami.

Trójk±t Trzech Cesarzy W województwie ¶laskim, niedaleko ¶ródmie¶cia ¶l±skich Mysłowic znajduje się historyczne miejsce styku trzech cesarstw, które doprowadziły do rozbiorów Polski - Rosji, Prus i Austrii. Dzisiaj zbiegaj± się tu granice trzech miast należ±cych do woj. ¶l±skiego: Mysłowic (kiedy¶ w Prusach), Sosnowca (kiedy¶ w Polsce pod zaborem rosyjskim) i Jaworzna (kiedy¶ w Polsce pod zaborem austriackim).


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Browser  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie