Województwo ¦l±skie

Expo Silesia - targi niegodne nazwy
"Prezes spółki Kolporter Expo Tomasz Raczyński jest bardzo sympatycznym człowiekiem i zaraz po zakończeniu czę¶ci oficjalnej po¶więcił mi bardzo dużo czasu na osobn± rozmowę. (...) Niestety, najwyraĽniej został przekonany do jakże błędnej tezy mówi±cej , że rozróżnianie Zagłębia i ¦l±ska to kwestia lokalnych konfliktów i antagonizmów, że mówienie o tym może te konflikty pogłębiać. Poinformowałem go zatem, że jest to jak najbardziej fałszywy obraz, a postrzeganie i opisywanie aglomeracji jako obszaru wielokulturowego jest dodatkow± warto¶ci± (...). W tym momencie prezes Raczyński przywołał i dał mi do dyspozycji dyrektora do spraw marketingu, aby z nim omówić t± kwestię. Niestety, ta rozmowa, w powyższej kwestii nie dała nic. (...) Powoływał się na jakie¶ badania marketingowego. Zapytałem jakie badania, gdzie i jak przeprowadzone? Nie odpowiedział mi nic, a gdy stwierdziłem, że chyba poszli na łatwiznę, przyznał mi rację!"  darco, FdZD, 2008.01.11


Zapraszamy wkrótce!

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Dawid Chalimoniuk / AG  
Zagłębiacy »

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie