Województwo ¦l±skie

Gorole Gorol - pochodz±ce z przełomu XIX i XX wieku ¶l±skie okre¶lenie obcego, nie-¦l±zaka, a pierwotnie Polaka. Słowo to powstało w górno¶l±skich miastach podczas styku ¦l±zaków z Polakami z małopolskich gór. Po otwarciu poł±czenia kolejowego ¦l±ska z Krakowem górale masowo przyjeżdżali na Górny ¦l±sk sprzedawać swoje drewniane wyroby lub w drodze do Ameryki. Mówili oni o sobie górale - st±d ze¶l±szczone słowo gőrol, które przeszło następnie w gorol.

Po wojnie okre¶lenie gorol nabrało jednoznacznie obraĽliwego charakteru, chociaż obecnie przez Polaków zostało już przyswojone i traktowane z sympati±. W reszcie Górnego ¦l±ska, poza województwem ¦l±skim popularniejszym zwrotem od gorola jest chadĽaj - powojenne okre¶lenie obcego, powstałe podczas styku z osiedlaj±cymi sie tu Polakami ze wschodu nazywaj±cymi siebia chadziajami, czyli gospodarzami. Natomiast Polacy nazywaj± ¦l±zaków hanysami.

Przeczytaj:
"Hanysy kontra Gorole"

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Dawid Chalimoniuk / AG  
Zagłębiacy »

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova