Województwo ¦l±skie

Hanysy Hanys - powojenne obraĽliwe okre¶lenie nadane przez Polaków rdzennym ¦l±zakom, maj±ce wskazywać na niemiecko¶ć ¦l±zaków. Słowo Hanys pochodzi od popularnego niemieckiego imienia Hans (Jan). W języku polskim istnieje wiele podobnych obraĽliwych okre¶leń s±siadów Polaków, które pochodz± od popularnego imienia. Czesi zwani s± Pepikami, a Rosjanie Iwanami.

Słowo hanys, chociaż obraĽliwe i przez Polaków w takim kontek¶cie używane, przez wielu ¦l±zaków, szczególnie w młodym pokoleniu, zostało przyjęte z humorem i przyswojone. Spotkać nawet można ¦l±zaków w koszulkach z napisem "Hanys" lub "Nie nerwuj Hanysa". Rdzenni ¦l±zacy na nie-¦l±zaków maj± własne okre¶lenie: gorole.

Przeczytaj:
"Hanysy kontra Gorole"

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. www.zobaczslask.pl  
¦l±zacy »

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie