Województwo ¦l±skie

Kompromitacja prof. Jacka Rykały
"Życzę ¦l±zakom i Zagłębiakom, by jałowe dyskusje na temat oblicza naszego województwa zast±pione zostały działaniem. By pojawili się ludzie profesjonalni, którzy zajęliby się promocj± naszego regionu. Przełamali schematy i w miejsce schematycznego, prza¶nego obrazu ¦l±ska wprowadzili do ¶wiadomo¶ci kraju dokonania kultury i sztuki wysokiej, któr± ten region dysponuje. By krupniok i godka zeszły wreszcie na plan dalszy. A poza tym wszystkim, żeby kto¶ wreszcie rozpocz±ł przebudowę centrum Katowic."  prof. Jacek Rykała, artysta


Tym oto krótkim życzeniem profesor Jacek Rykała przekre¶lił w oczach rodowitych ¦l±zaków swoje wszystkie zasługi artystyczne dla aglomeracji katowickiej. Życzyć komu¶, by jego kultura, jakiekolwiek ma się o niej mniemanie, "zeszła na dalszy plan" jest rzecz± niebywał± dla, wydawałoby się, kulturalnego i wykształconego człowieka. Co innego jest krytykować własn± kulturę, ale prof. Rykała nie jest ¦l±zakiem. Pod każd± szeroko¶ci± geograficz± udanie się do czyjego¶ domu i krytykowanie przed gospodarzami jego wystroju jest podręcznikowym przykładem chamstwa i prostactwa. Można nie rozumieć znaczenia języka dla kultury regionu, ale kto piastuj±c wysokie stanowisko w ¶wiecie nauki zechciałby się do tego przyznawać? Pozostaje nam żałować, że prof. Jacek Rykała, postać niezwykła, wręcz zjawiskowa w¶ród polskich malarzy, który swoimi obrazami zagłębiowskich, ale też ¶l±skich, podwórek, typowych przestrzeni dla przemysłowego okręgu naszego województwa ¶miało wdarł się do regionalnej ¶wiadomo¶ci, pozwala sobie na tak bezrefleksyjne wypowiedzi, by nie powiedzieć wręcz atak na ¶l±ska kulturę.


Marcin Melon, redaktor naczelny "Jaskółki ¦l±skiej" dla Gazety Wyborczej (2007.12.28):

Białego bałwanka, pod obrusem sianka... Władzy Putina, kasy Rywina... ¦niegu po nerki, udanej pasterki... Takimi i podobnymi życzeniami jeste¶my zasypywani co roku w wigilię Bożego Narodzenia. W tej fali tandety trudno znaleĽć życzenia naprawdę szczere i oryginalne. Dlatego tym bardziej podziękować należy profesorowi Jackowi Rykale, ¶wietnemu malarzowi i zasłużonemu pracownikowi naukowemu Akademii Sztuk Pięknych. Za po¶rednictwem GW, Pan Profesor życzył nam bowiem, by "godka (w domy¶le: "¶l±sko godka";) oraz krupniok zeszły na plan dalszy". Nie wiem czym nieszczęsny krupniok naraził się Panu Profesorowi, ale pal go sze¶ć, krupniok to nie Nicea, umierać za niego nie warto, ostatecznie Pan Profesor ma pełne prawo preferować żymloki. Natomiast wzmianka o ¶l±skiej godce, zwanej przez jednych gwar±, a przez innych językiem, wywołała w moim ¶rodowisku spory odzew.

Owa bowiem godka, potraktowana przez Profesora jako symbol "prza¶no¶ci Górnego ¦l±ska", a w domy¶le pewnie także prymitywno¶ci i uwstecznienia, dla wielu mieszkańców naszego regionu ma wci±ż ogromn± warto¶ć, kojarzy się ze wspomnieniami z dzieciństwa, osobami ukochanych "starek" i "starzików", tym, co najpiękniejsze na ¦l±sku. Ludzie znaj±cy Górny ¦l±sk powierzchownie mog± uznać, że jest ona dzi¶ atrybutem przede wszystkich nizin społecznych, ale nawet je¶li zgodzimy się z t± tez±, to pamiętać należy co doprowadziło do tej sytuacji, o tym, że parędziesi±t lat temu dzieci w szkołach były bite za "godanie", a importowane z głębi Polski elity robiły wiele, by przekonać społeczeństwo, że "¶l±sko godka" to nic więcej jak gorsza wersja języka polskiego, a sam ¦l±zak to taki gorszy, bo podejrzany z racji skażenia niemiecko¶ci±, Polak. W przeciwieństwie do pana profesora Rykały, mnie marzy się, by każde dziecko na ¦l±sku miało możliwo¶ć uczenia się mowy swoich ojców w szkołach w ramach regionalnej ¶cieżki edukacyjnej, a zorganizowany niedawno przez nas konkurs "godki" dla nastolatek z całej Polski cieszył się ogromnym powodzeniem, co ¶wiadczy, że ta nauka wcale nie musi być dopustem bożym dla uczniów. Dlatego z okazji Nowego Roku życzę Panu Profesorowi, by "¶l±sko godka" wyszła wreszcie na pierwszy plan, niekoniecznie zmaraszona krupniokiem, z którym zmieszał j± Pan Profesor.

Gdy mój znajomy dowiedział się o gafie (?) Pana Profesora skwitował j± krótko: "Wiadomo, chop ze Altrajchu, trzeba mu wyboczyć". Szkoda, że pod tymi życzeniami do¶ć niefortunnie podpisali się redaktorzy katowickiego dodatku GW. Czyżby oni też nie lubili krupnioków, a mowie naszych ojców oberwało się przy okazji?


Profesor Jacek Rykała - biografia:

Jacek Rykała (ur. 1 wrze¶nia 1950 w Sosnowcu), artysta malarz, profesor malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prorektor wspomnianej uczelni, prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa. Poeta, reżyser. Autor sztuki "Dom przeznaczony do wyburzenia" oraz "Mleczarnia". Do dzi¶ mieszkaniec Sosnowca. Absolwent Wydziału Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tematykę prac wypełnia oblicze ¦l±ska i Zagłębia. Podwórka, bramy, tajemnicze miejsca czasów dzieciństwa. Dzieła prezentowane na całym ¶wiecie w ok. 50 wystawach zbiorowych i 300 indywidualnych, kilkudziesięciu targach sztuki (Art Frankfurt, Art Koln, Art Chicago i innych). Jeden z niewielu artystów maj±cy za życia indywidualn± wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie (2002). W Polsce można je podziwiać m.in. w Muzeach Narodowych w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie czy w Muzeum ¦l±skim i Muzeum w Sosnowcu. Prace w kolekcji Sprengel Museum. Laureat wielu prestiżowych nagród. Wikipedia


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. www.zapiecek.com  
fot. www.zapiecek.com  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova