Województwo ¦l±skie

Kontakt Informator Regionalny województywa ¶l±skiego ma na celu przedstawienie bogactwa kulturowego województwa. Jego zadaniem jest też naprawienie "grzechu pierworodnego" powstałego przy tworzeniu województwa ¶l±skiego, na skutek którego tożsamo¶ć nie¶l±skich ziem województwa ulega zatarciu i zakłamaniu. Dzieje się tak pod pretekstem "zatarcia podziałów", "zasypania przepa¶ci" pomiędzy ¶l±sk± a małopolsk± czę¶ci± województwa. To, że przy okazji doprowadza się do wymierania lub przeinaczania lokalnych zwyczajów, tradycji i kultury, jest powszechnie ignorowane. Problemów wynikłych z narzucenia ¶l±skiej tożsamo¶ci całemu województwu jest wiele, a bezrefleksyjni urzędnicy i dziennikarze wci±ż je pogłębiaj±. Dlatego nie wystarczy jedynie informować i opisywać nasze wspaniałe wielokulturowe województwo, ale należy też aktywnie działać na rzecz zachowania regionalnych kultur i namawiać do szacunku wobec nich.

Kontakt:
info [małpa] wojewodztwoslaskie.eu

Partnerzy strategiczni:
» ZobaczSlask.pl - ¦l±ski Serwis Internetowy
» Zaglebie.Info - Serwis informacyjny Zagłębia D±browskiego

Partnerzy lokalni:
» Gazeta Częstochowska
» Mysłowicki Portal Mieszkańców
» Czewka - Rozrywka, Zakupy, Kultura
» Portal Miasta Rybnik
» Częstochowa Wita


PRAWA WŁASNO¦CI INTELEKTUALNEJ:
Informator Regionalny zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę. Materiały te podlegaj± ochronie zgodnie z Ustaw± 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie wykorzystywanie tych tre¶ci do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Redakcji. W celach edukacyjnych można wykorzystywać materiały z Informatora, pod warunkiem podania Ľródła ich pochodzenia. Redakcja nie odpowiada za materiały zawarte w Informatorze powierzone przez osoby trzecie. Materiały s± zamieszczane za podaniem Ľródła, w zgodzie z przyjętymi regulacjami. W przypadku zauważenia własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, prosimy o kontakt z Redakcj± w celu wyja¶nienia sytuacji. Materiały promocyjne województwa ¶l±skiego s± zamieszczane w zgodnie z "Warunkami pobierania i wykorzystania materiałów" ze stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa ¦l±skiego.

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Browser  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie