Województwo ¦l±skie

Fałszywa "Kuchnia ¦l±ska" Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego popełnił kolejn± gafę w swojej pracy. Osoby odwiedzaj±ce przygotowany przez zespół Urzędu stronę "Kuchnia ¦l±ska" mog± doznać niemałego szoku. W "kuchni ¶l±skiej" oprócz ¶l±skiego kołocza, rolady czy modrej kapusty, znalazły się bowiem - UWAGA! - oscypek, bundz, bryndza, kwa¶nica, groch z kapust±, dołki, zacierka i wiele innych potraw kuchni małopolskiej!

Dlaczego tak się stało? Dlaczego kuchnię ¶l±sk± miesza się z kuchnię małopolsk±? Przecież mówimy o potrawach regionalnych, a nie o potrawach z obszaru administracyjnego! Województwo ¶l±skie składa się z ziem regionu ¦l±ska i Małopolski dlatego mówienie o kuchni regionalnej w województwie jako o kuchni ¶l±skiej jest zawstydzaj±cym nieporozumieniem. Je¶li mówimy o kuchni np. mazowieckiej, to mamy przecież na my¶li kuchnię regionalna Mazowsza, a nie kuchnię województwa mazowieckiego. Dlaczego więc ¶l±scy urzędnicy wykazuj± się tak daleko id±cym brakiem wykształcenia i ignorancj± regionaln±, skoro zajmuj± się wła¶nie promowaniem regionalizmu?

Rzecz± niebywał± jest, że organizowany przez ¦l±sk± Organizację Turystyczn± Festiwal Kuchni ¦l±skiej "¦l±skie Smaki" odbył się... Gdzie? Na zamku pszczyńskim? A może zamku w Chudowie? Gliwicach? ¦wierklańcu? Jakimkolwiek innym ¶l±skim miejscu? Nie! Festiwal Kuchni ¦l±skiej zorganizowano na małopolskim zamku w Ogrodzieńcu!

Jakby tego było mało festiwal obrał zupełnie fałszyw± nazwę. Ogłasza bowiem, że dotyczy kuchni ¶l±skiej, a promuje kuchnię ani regionu ¦l±ska, ani Małopolski, a jedynie obszaru województwa. Osobliwe jest, że drugie i trzecie miejsce oraz tytuł Eksperta ¦l±skich Smaków otrzymały kucharki z regionu Małopolski za obce ¶l±skiej kuchni polewkę i prażuchy ziemniaczane.

¦l±ska Organizacja Turystyczna wydała niedawno w wielotysięcznym nakładzie folder "¦l±skie Smaki", gdzie prezentowane s± przepisy tradycyjnych potraw regionalnych zebrane podczas I Festiwalu Kuchni ¦l±skiej. Wspaniałe potrawy obu regionów naszego województwa zostały wymieszane w jednym zbiorze, a nazwanie wszystkiego "kuchni± ¶l±sk±" oburza znawców smaków kuchni małopolskiej. Dzięki tłumaczeniu na angielski i niemiecki ta krzywdz±ca dla obu regionów publikacja poszła w ¶wiat.

Czy naprawdę szacowne instytucje naszego województwa musz± zatrudniać osoby ewidentnie nieznaj±ce własnego województwa, które nie potrafi± z naszego "dwuregionu" zrobić atut promocyjny? Bogactwo regionów województwa ¶l±skiego jest naszym skarbem, który przez podobne inicjatywy i wydawnictwa jest niszczony. Nazywanie wszystkiego "¦l±skiem" i "¶l±skim" obraża zarówno mieszkańców ¶l±skiej, jak i małopolskiej czę¶ci województwa.


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. www.gosilesia.pl/slaskakuchnia  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova