Województwo ¦l±skie

Metropolia ¦l±sko-D±browska Film promocyjny przyszłej Metropolii ¦l±sko-D±browskiej:Jak powinna się nazywać metropolia złożona z miast konurbacji katowickiej? Powinna najlepiej oddawać charakter swojego obszaru. Składa się on z czę¶ci dwóch regionów, więc metropolia powinna mieć nazwę Metropolia ¦l±sko-D±browska - jak powojenne Województwo ¦l±sko-D±browskie, Most ¦l±sko-D±browski w Warszawie czy Solidarno¶ć ¦l±sko-D±browska. Nazwa "Silesia" albo "¦l±ska" byłaby nazw± ignorancji, niewiedzy i tupetu władzy, a nazwa "¦l±sko-D±browska" jest nazw± dobros±siedzkiej współpracy mieszkańców miast metropolii w poszanowaniu tożsamo¶ci z jakiej ta metropolia wyrosła.

Metropolia ¦l±sko-D±browska

Powyższa grafika przedstawia propozycję logo Metropolii ¦l±sko-Dabrowskiej. Logo zawiera symbole dwóch kół zębatych, które - chociaż odmienne - potrafi±, dzięki poł±czeniu, razem pracować. Koła zębate s± rozpoznawalnym powszechnie elementem maszyny ery przemysłowej, która wywarła przemożny wpływ na rozwój miast okregu, a tym samym bezpo¶rednio na utworzenie metropolii.

Pomysł nazwy: Zaglebie.info
Projekt logotypu: ZobaczSlask.pl


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova