Województwo ¦l±skie

MMSilesia.pl - brawa jedn± dłoni±!
"Jest to portal Górnego ¦l±ska i Zagłębia,
tworzony przez mieszkańców tych regionów i dla nich samych."

Credo portalu MMSilesia.pl


Wreszcie doczekali¶my się portalu przyszłej aglomeracji katowickiej - MMSilesia.pl! Nie jest to pierwszy portal społeczno¶ciowy tego okręgu, bo mamy choćby Zicherka.pl, ale jest to pierwszy kompleksowy portal internetowy powstaj±cego wła¶nie megamiasta. I do tego wydawcy akcentuj± ten skarb, jakim jest jego dwuregionalizm. Brawo! Ale dlaczego bijemy brawo tylko jedn± dłoni±?

Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie kilka szczegółów. Nazwę portalu większo¶ć mieszkańców opisywanych miast pewnie jako¶ "przełknie". Chociaż jest ona w stosunku do opisywanych tu miast małopolskich co najmniej niefortunna, to jednak portal jest inicjatyw± prywatn± i jego wła¶ciciel może go nazwać choćby "MMTyrol" - taka jego fantazja.

Zastrzeżenie, i to wyj±tkowo mocne, budzi jednak grupowanie opisywanych tu miast. Widać, że pomysł portalu zrodził się poza naszym województwem, ponieważ jego struktura wygl±da tak, jakby jego twórcy znali opisywane miasta jedynie z mapy. Portal podzielony jest na działy miejskie, a miasta w tych działach pogrupowane s± bez ładu i składu. Dla przykładu Mysłowice opisywane s± razem z Jaworznem. A co Mysłowice ł±czy z Jaworznem, poza wspóln± granic± - nic. Nie do¶ć, że s± to zupełnie inne regiony geograficzne i historyczne, nie do¶ć że zamieszkuj± je ludzie posługuj±cy się odmienn± gwar±, to zabudowania obu miast dzieli rzeka oraz kilka kilometrów nieużytków i lasu. Byłoby zrozumiałe gdyby Mysłowice umie¶cić w jednej grupie np. z Katowicami, dla których s± w dużym stopniu osiedlem-sypialni±. Ale po co opisywać wspólnie miasta, których mieszkańcy praktycznie się nie widuj±? Takich w±tpliwo¶ci portal MMSilesia.pl nasuwa więcej.

Zastanawia też dlaczego tak silnie wyodrębnione s± dzielnice jednego tylko miasta - Katowic. W czym taka np. Koszutka i Bogucice ważniejsze s± od gliwickiego Sikornika czy sosnowieckiego Zagórza. Wielko¶ci±? No, chyba nie! Więc po co jest tak faworyzować Katowice, skoro ma to być portal megamiasta. To, że Katowice s± stolic± województwa nie znaczy, że jego niewielkie dzielnice s± bardziej warte opisania od dzielnic innych miast, często dużo większych i ciekawszych.

S± to spore zgrzyty. Na przykładzie MMSilesia.pl wyraĽnie widać, że by stworzyć o jakim¶ terenie spójny merytorycznie portal, nie wystarczy znać go z mapy i prasy. Pewnie tak nie jest, ale tak to niestety wygl±da. Je¶li ma to być portal społeczno¶ciowy mieszkańców aglomeracji, wypada by twórcy portalu poznali wcze¶niej ich preferencje, zamiast tworzyć na siłę wirtualn± rzeczywisto¶ć, która nie ma przełożenia w ich codziennym życiu.

Na szczę¶cie niewiele potrzeba, by portal skonstruowany był lepiej. Wystarczy choćby uważniej pogrupować miasta.


Obecnie jest:
Katowice
Sosnowiec
D±browa Górnicza
Jaworzno, Mysłowice
Będzin, CzeladĽ
Ruda ¦l±ska
Zabrze
Chorzów, ¦więtochłowice
Tychy, Mikołów
Bytom, Piekary ¦l±skie
Gliwice, Knurów
Tarnowskie Góry, Radzionków
Propozycja:
Katowice
Sosnowiec
D±browa Górnicza
Jaworzno
Mysłowice
Będzin, CzeladĽ
Ruda ¦l±ska
Bytom, Zabrze
Chorzów, ¦więtochłowice
Tychy, Mikołów
Siemianowice ¦l., Piekary ¦l.
Gliwice, Knurów
Tarnowskie Góry, Radzionków


Uzasadnienie:

Mysłowice należałoby odł±czyć od Jaworzna, ponieważ nie maj± ze sob± wiele wspólnego. Z uwagi na to, że Jaworzno jest miastem szczególnym w aglomeracji, najpóĽniej zostało przył±czone do wspólnego z pozostałymi miastami województwa (jeszcze 30 lat temu było czę¶ci± woj. krakowskiego) i posiada siln± małopolsk± tożsamo¶ć, nieco inn± od s±siedniego Sosnowca, byłoby dobrze po¶więcić mu osobny link.

Również Będzin i CzeladĽ nie powinny być opisywane z Siemianowicami, ponieważ s± to dwa inne regiony wyraĽnie oddzielone rzek±. Je¶li twórcy portalu nie chc± mnożyć dodatkowych linków, można Siemianowice poł±czyć z s±siednimi Piekarami, a Bytom z Zabrzem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że idea megamiasta nie jest obca na tym obszarze. Otóż to wła¶nie Bytom z Zabrzem oraz Gliwicami miały być przed wojn± poł±czone w nowoczesne ¶l±skie Trójmiasto, maj±ce konkurować z Katowicami. Zamiary te przekre¶liła wojna.

A najlepiej byłoby, gdyby dzielnice Katowic nie były wyodrębnione, a każde miasto aglomeracji występowało oddzielnie. Byłoby też dobrze, gdyby o każdym mie¶cie można było przeczytać choć kilka zdań opisu.INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Dawid Chalimoniuk / AG  
Zagłębiacy »

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova