Województwo ¦l±skie

Przemysław Jedlecki "zachorował"
na Silesię
Portal.Katowice.pl, 2008.02.01, Marian Siniec, "Uparcie i jawnie"


Przemysław Jedlecki, jeden z czołowych dziennikarzy katowickiej Gazety Wyborczej zacz±ł bez opamiętania pisać o "Silesii". NajwyraĽniej przestaje już nad tym panować, ponieważ pisze o promowanej przez siebie nazwie aglomeracji katowickiej już nawet w artykułach, które nie dotycz± kwestii tej nazwy! Niebawem nie będziemy mogli przeczytać żadnego artykułu w Wyborczej, w którym pan Jedlecki nie wyskakiwałby znowu z rewelacj± o tym, jak wspaniał± nazw± jest "Silesia". Zgadza się - jest to nazwa przepiękna. Cóż jednak, kiedy dla nazwania aglomeracji katowickiej idiotyczna. Nie pomoże sprzeciw internautów, nie wskóra protest autorytetów polskiej nauki - pan Jedlecki nadal będzie uparcie tr±bił o swojej "Silesii".

Każdy ma prawo do swojego "widzi mi się", już sama Natalia Kukulska ¶piewała przed laty "Każdy ma jakiego¶ bzika". Dlatego można rozumieć, że Przemysław Jedlecki chciałby pracować nie w katowickiej Gazecie Wyborczej, ale w silesiańskiej (czyt. ¶ile¶iańskiej). Ale dlaczego, do jasnego pioruna, na siłę zaszczepia on swojego "bzika" w głowach bogu ducha winnych współmieszkańców?! Niech on sobie prywatnie nazywa nieistniej±ce miasto nazw± regionu, niech sobie nazywa je nawet nazw± kraju, albo co tam, ¶miało - kontynentu! Ale dlaczego zaraża nas, przy każdej możliwej okazji, swoim prywatnym nieszczę¶ciem. Jego silesiofilia przybiera już coraz cięższ± formę. Nie tylko promuje irracjonaln± i oprotestowana przez naukowców nazwę, ale dopuszcza się już fałszowania rzeczywisto¶ci! W artykule z końca stycznia o projektach ustawy aglomeracyjnej, na temat oczywi¶cie zgoła inny niż problem nazwy aglomeracji, swoim "zbzikowanym" zwyczajem wtr±ca wiadome trzy grosze:

"Naukowców trzeba pochwalić za jedn± rzecz. W swoim projekcie używaj± nazwy Regionalny Zwi±zek Komunalny Silesia. To miłe, bo Czytelnicy Gazety Wyborczej już dawno zdecydowali, że Silesia to najlepsza nazwa dla metropolii"
P. Jedlecki "Przepis na metropolię, czyli groch z kapust±", G. Wyborcza 2008.01.29

Otóż jest to kłamstwo i jawna manipulacja. Przemysław Jedlecki powołuje się na sondę w serwisie gazeta.pl/katowice, która została uruchomiona po długiej i intensywnej kampanii promuj±cej nazwę "Silesia". Na zadane tam pytanie "Jak powinna się nazywać metropolia?" tylko 51% internautów opowiedziało się za "Silesi±" (stan z 08.01.30). Natomiast po jednym tylko artykule w sondzie na gazeta.pl/wroclaw na pytanie "Czy katowicka aglomeracja ma prawo do nazwy Silesia?" aż 73% internautów zagłosowało przeciw (stan z 08.01.30)! Widać więc jasno, że zdecydowana większo¶ć czytelników Gazety Wyborczej jest przeciwna nazwie "Silesia". Chyba, że wrocławianie s± dla Gazety Wyborczej jakim¶ gorszym gatunkiem czytelników.

Pytaniem jest, czy Przemysław Jedlecki kiedy¶ się w swoim szale opamięta. Czy zrozumie jak wielk± krzywdę wyrz±dza całemu regionowi używaj±c jego nazwy dla opisania jednego miasta. Region, którego czę¶ci leż± w granicach aż czterech państw i siedmiu województw, nie można przecież sprowadzać do jednego, nawet największego czy najukochańszego miasta. Tak po prostu nie wolno. To nie jest sklep, boisko, portal internetowy czy mydło, które można nazwać jakkolwiek. To jest miasto - geograficzna jednostka administracyjna, punkt na mapie ¶wiata!

Jak możemy więc pomóc panu Jedleckiemu? Czy mieszkańcy regionu powinni dybać na niego pod redakcj± i wręczać mu pluszaki w oznace sympatii, czy może grono profesorskie historii i geografii powinno urz±dzić dziennikarzowi lekcję gdzie ten ¦l±sk w ogóle leży? Chyba nie. Panu Jedleckiemu nie można odmówić tego, że zależy mu na regionie - przynajmniej na tej przemysłowej czę¶ci województwa, które uważa za region. Zależy mu i nikomu nie trzeba tego udowadniać. Można to wyczytać z jego niezliczonych artykułów. Należy wierzyć więc, że w końcu przystanie i zdobędzie się na szersz± refleksję. Szersz± niż to, zacie¶niaj±ce my¶lenie, podwórko familoków. Może w końcu przejrzy na oczy i zrozumie, że Silesia to jest co¶ dużo więcej niż okręg katowicki, i że dobre chęci to za mało.


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie