Województwo ¦l±skie

Rozpad województwa
(pseudo)¶l±skiego
www.ingner.wordpress.com, 2007.07.19, Ingner


Rozpad województwa albo raczej podział wedle historycznych granic to najlepsza rzecz jaka może spotkać miasta małopolskie wchodz±ce w skład obecnego woj. ¶l±skiego (¶l±skiego tylko z nazwy).

Co zyska na tym region d±browski:
 1. Będzie w normalnym województwie i u siebie a więc w Małopolsce do której z racji historycznych bezsprzecznie należy.
 2. Z miast regionu d±browskiego zostanie zdjęte odium ¶l±sko¶ci, co samo w sobie jest cenne gdyż ¦l±sk i ¦l±zacy nie s± zbyt lubiani w Polsce i nie jest  żadnym prestiżem dla Sosnowca, że jest kojarzony (mylnie) wła¶nie z owym ¦l±skiem.
 3. Zagłębie D±browskie raz na zawsze uwolni się od górno¶l±skiej zapiekło¶ci która jest dostrzegalna na każdym kroku. Skończy się też niesprawiedliwe dzielenie ¶rodków i faworyzowanie jednej strony województwa.
 4. Lobby małopolskie w parlamencie i rz±dzie zacznie odt±d reprezentować także interesy ZD a więc region ten przestanie być ziemi± niczyj± o któr± nie ma kto zadbać i zawalczyć odno¶nie rozmaitych inwestycji i projektów.
 5. Stolica województwa będzie taka że nie trzeba się będzie za ni± wstydzić jak to ma miejsce w przypadku Katowic.
 6. Powstan± wydziały zamiejscowe Urzędu Wojewódzkiego a także do regionu d±browskiego ¶ci±gniete zostan± krakowskie uczelnie, które s± obok warszawskich najlepsze w Polsce.
 7. Region d±browski będzie się mógł spokojnie rozwijać jako że do Krakowa jest ok 60 km więc będzie licz±cym się silnym "autonomicznym" subregionem. Nie będzie takiej sytuacji jak teraz, że wszystkie inwestycje musz± być lokowane w Katowicach bo przecież to tak blisko więc Sosnowiec czy D±browa maj± być tylko sypialniami i zapleczem Katowic (nota bene Katowice 305 tys. mieszkańców, Sosnowiec 218 tys.).
Przeciwnicy zwykle powtarzaj± od lat ten sam, wy¶wiechtany zestaw zatrzeżeń:
 1. ¦l±sk jest tak blisko więc musicie być w tym województwie.
  - Nie jest to prawd± a jedynie szkodliwym mitem. To komuni¶ci narzucili nam wspólne województwo ale jakby kto¶ nie zauważył tamta epoka już się skończyła i teraz wszystko jest możliwe o ile będzie taka wola mieszkańców . Blisko¶ć Katowic to tylko kłopot bo to  miasto rozwija się kosztem s±siadów nie daj±c nic w zamian. Gdyby zapytać mieszkańców Bielska-Białej czy by się zamienili na miejsca z Sosnowcem i chcieli być tak blisko Katowic (i ¦l±ska) to by się tylko roze¶miali. Jak najdalej od ¶l±skiej "czarnej dziury" czy to w sensie geograficznym (na co nie mamy wpływu) czy administracyjnym (na co jak najbardziej mamy wpływ).
 2. Sosnowiec i Katowice to miasta graniczne.
  - No i co z tego? Cieszyn i Czeski Cieszyn to też miasta graniczne i doskonale funkcjonuj± nie tylko w dwóch różnych regionach ale w dwóch różnych państwach.Takich przypadków jest bardzo dużo. Granica często wręcz przyczynia się do rozwoju nadgranicznych miast. Poza tym Sosnowiec i Katowice nie maj± wspólnej starówki, gdzie tu więc jaki¶ problem?
 3. Stracicie finansowo je¶li przejdziecie do woj. krakowskiego.
  - Jest to argument- kuriozum. Wystarczy popatrzeć jak wygl±da Sosnowiec czy D±browa albo Zawiercie i będzie wiadomo co nam to województwo dało. ¦rodki z dotacji unijnych czy rozdzielane przez województwo trafiaj± tylko na ¦l±sk (oni nawet nie próbuja zachowywać pozorów uczciwo¶ci). Gdyby przez ostanie dziesięciolecia miasta regionu d±browskiego były w woj. krakowskim to czy dzi¶ wygl±dałyby gorzej czy lepiej? Niech sobie każdy sam odpowie. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz której nie można kupić za żadne pieni±dze - tożsamo¶ć regionalna.
 4. Kraków jest za daleko.
  - Zupełnie nie trafiony argumet. Bliżej jest z Sosnowca do Krakowa niż z Częstochowy do Katowic. Tanów czy Nowy S±cz też s± trochę dalej w porównaniu z miastami regionu d±browskiego. Taka odleglo¶ć jest idealna dla samodzielnego rozwoju a jednocze¶nie dobrej wpółpracy ze stolic± województwa.
Wła¶ciwie nie ma żadnych merytorycznych argumentów przeciwko  podziałowi. Życie pokazało, że np. Chrzanów i Jaworzno mog± normalnie współpracować mimo iż s± w dwóch różnych województwach. Podobnie D±browa z Olkuszem czy Bukownem. Koniec ¶wiata więc nie nast±pi i na przykład wszelkie poł±czenia komunikacyjne będa nadal funkcjonować (vide Jaworzno-Chrzanów gdzie normalnie kursuj± autobusy). Całe to straszenie jest więc tylko graniem na emocjach aby utrzymać istniej±cy stan rzeczy. Stan który jest korzystny dla Katowic i bardzo niekorzystny dla regionu d±browskiego. Czas aby politycy zaczęli działać w tym kierunku i traktować projekt powrotu miast regionu d±browskiego do Małopolski zupełnie poważnie. Zagłębie D±browskie naprawdę nie jest skazane na ¦l±sk jak to się próbuje od lat przedstawiać w katowickich mediach.

Nowe województwo małopolskie
Tak będzie wygl±dało województwo małopolskie po przył±czeniu regionu d±browskiego, pow.  żywieckiego i Bielska-Białej.

Dla wyja¶nienia dodam, że najprawdopodobniej o ile znam sympatie Częstochowian również oni zechcieliby się znaleĽć w tym województwie, nie ma ich na mapie ponieważ Częstochowa ma jeszcze jedn± poważn± opcję - utworzenie województwa Staropolskiego, przy podziale władzy z Kielcami. Je¶liby udało się dokooptować do tego regionu powiat radomski powstałoby spójne terytorialnie i silne województwo. Choć w mojej ocenie opcja z Cze-w± w woj. małopolskim jest lepsza. Co do miasta Bielsko-Biała to sympatie mieszkańców jednoznacznie wskazuj± w którym woj. widzieliby swoje miasto, choć powiat ziemski zostałby prawie na pewno podzielony zgodnie z historyczn± tradycj±. Z powiatu tarnogórskiego będzie trudno wyrwać Ożarowice - znajduje się tam lotnisko i opór Katowic byłby zapewne duży. Od lat mieszkańcy gminy Ożarowice korzystaj± z tarnogórskiej służby zdrowia (a nie będzińskiej) dzięki czemu wielu ma już w metryce wpisane miejsce urodzenia - Tarnowskie Góry. Tak się ze¶l±zacza potrzebne tereny choć nic nie jest przes±dzone, o wszystkim decyduj± mieszkańcy.

Im szybciej region d±browski znajdzie się w woj. małopolskim tym lepiej. Praktycznie to wła¶nie te miasta ponosz± największe straty z tytułu przynależno¶ci do pseudo¶l±skiego województwa.


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie