Województwo ¦l±skie

Spór o Silesię
nie wchodzi w grę
POLSKA Dziennik Zachodni, 2007.12.01, Krzysztof P. B±k


Autorzy internetowego portalu Zobacz¦l±sk.pl oraz naukowcy z trzech województw: ¶l±skiego, opolskiego i dolno¶l±skiego protestuj± przeciwko nazywaniu metropolii katowickiej Silesi±.

Wła¶nie trwa zbiórka podpisów pod listem otwartym w tej sprawie. Na razie poparło go już kilka gło¶nych nazwisk, między innymi: prof. Jan Miodek, historyk sztuki prof. Jan Harasimowicz, pisarz i malarz Henryk Waniek. Obok naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego pojawiły się również nazwiska osób zwi±zanych z naszym województwem - zajmuj±cej się badaniem gwary dr Jolanty Tambor z wydziału filologicznego Uniwersytetu ¦l±skiego i dr. Bogdana Klocha, dyrektora Muzeum Miejskiego w Rybniku.

Sygnatariusze listu prosz±, by członkowie Górno¶l±skiego Zwi±zku Metropolitalnego zrezygnowali z nazwy Silesia dla metropolii, któr± chc± utworzyć. - Apelujemy, by obrali nazwę najbardziej odpowiedni± dla jej promocji, pozostaj±c± w zgodzie z histori± i obowi±zuj±cym nazewnictwem geograficznym - napisano w li¶cie.

Akcję rozpoczęto z inicjatywy portalu ZobaczSlask.pl. - Silesia jest nazw± historyczn±, która występuje wył±cznie do okre¶lenia całego ¦l±ska w jej historycznych granicach - twierdzi Adam Rygioł, redaktor ZobaczSlask.pl. - Metropolia nie powinna się więc tak nazywać. Propozycji jest wiele. Choćby Rawa, albo Nowe Katowice, a może po prostu Katowice. Tak przecież nazywa się lotnisko, a kiedy¶ huta w D±browie Górniczej, czyli miejsca znajduj±ce się poza Katowicami.

List ma zostać wysłany do stoj±cego na czele Górno¶l±skiego Zwi±zku Metropolitalnego prezydenta Katowic Piotra Uszoka i trzynastu włodarzy pozostałych miast wchodz±cych w jego skład. Trafi również do nowego wojewody ¶l±skiego. Organizatorzy protestu chc± mu wręczyć również mapę historycznej Silesii.


Trzeba dyskutować Rozmowa z prof. Markiem Szczepańskim, socjologiem z U¦, przedstawicielem Tychów w GZM
Podoba się panu nazwa Silesia?
Jest krótka, chwytliwa, czytelna, jest znana za granicami kraju.
Czę¶ć ¶l±skiej elity intelektualnej zaprotestowała przeciwko jej zawłaszczaniu tylko dla skrawka historycznego ¦l±ska.
Ona rzeczywi¶cie nie w pełni odzwierciedla twór, który powstaje i nie oddaje sensu historycznego ¦l±ska. Uwzględnia również miasta, które nigdy ¶l±skie nie były. Z drugiej strony, gdy jestem na Zachodzie i mówię: Silesia, to słuchacze kojarz± przede wszystkim z kopalniami, hutami i sched± po tradycyjnym przemy¶le. Być może należałoby szukać innej nazwy.
Albo powiedzieć, to nasza sprawa, jak się będzie nazywała nasza aglomeracja?
Ja bym otworzył debatę, dyskusję na ten temat. Skoro tak znacz±cy ludzie jak Waniek i Miodek protestuj±, to porozmawiajmy na ten temat. Potraktujmy tę sprawę obywatelsko. Nie wolno nam się obrażać, że komu¶ się to nie podoba. Pokażmy dlaczego nam zależy na takiej nazwie i że nie chcemy jej zawłaszczać.
Historyczne argumenty s± dosyć mocne.
Województwo ¦l±skie jest złożone przynajmniej z trzech czę¶ci. Jest ¶wiat Bielska-Białej o swojej historii, jest przestrzeń rdzenia, czyli Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego, ¶wiat Zagłębia czy wreszcie Częstochowy. Znalezienie adekwatnej nazwy będzie trudne.


Grube nieporozumienie Rozmowa z Henrykiem Wańkiem, pisarzem i malarzem
Uważa pan, że aglomeracja katowicka nie powinna nosić nazwy Silesia. Dlaczego?
Nazwanie Silesi± tego tworu jest grubym nieporozumieniem. Górny ¦l±sk na skutek biurokratycznych idiotyzmów staje się reprezentacj± całego ¦l±ska. W ramach niezliczonych reform administracyjnych, cały ¦l±sk - jego geografia i historia podziałów zostały zatarte. Jak można było nazwać województwem ¶l±skim dawne woj. katowickie? To jest problem niechlujstwa i braku szacunku dla historycznych względów regionu, za który przecież jakie¶ państwo bierze odpowiedzialno¶ć.
Tyle, że w ostatnich latach słowo ¦l±sk kojarzy się tylko wła¶nie z okolicami Katowic.
Jest w tym trochę prawdy. To wynika z tego, że tradycja i ci±gło¶ć innych ¶l±skich rejonów zostały przez komunistyczne władze zdeptane. To, że utrwaliło się tak banalne postrzeganie ¦l±ska, to jest problem, który należałoby uleczyć.
Pomysłodawcy nazwy Silesia powinni zapytać reprezentantów reszty historycznego ¦l±ska co s±dz± o tym pomy¶le?
Nazwanie tego Silesi±, to jest najgorszy pomysł jaki można zastosować, bo regionów ¶l±skich jest znacznie więcej. Cz±stki historycznego ¦l±ska znajduj± się też i poza Polsk±. Trzeba by spytać i Czechów, i Niemców, co oni w ogóle my¶l± o tym, żeby nazwę ¦l±ska przypisać wył±cznie regionowi katowickiemu. Pomysłodawcom nie starczyło poczucia odpowiedzialno¶ci.


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova