Województwo ¦l±skie

Internauci: nazwa Silesia
nie wchodzi w grę
Gazeta Wyborcza, 2007.12.01, Przemysław Jedlecki


Twórcy portalu ZobaczSlask.pl i naukowcy z Wrocławia nie chc±, by przyszła metropolia nosiła nazwę "Silesia". - To nazwa całego regionu, który ma stolicę we Wrocławiu - argumentuj±.

Spory o nazwę trwaj± już od dawna. Tomasz Pietrzykowski, były wojewoda ¶l±ski, uważa, że najlepsz± nazw± dla metropolii będzie wła¶nie Silesia. Podobnego zdania jest Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. Ale już Piotr Uszok, prezydent Katowic, woli nazwę "Katowice". - Takie miejsce już jest na mapie - argumentuje niezmiennie.

Przeciwko "Silesii" wypowiadaj± się także internauci. - Nazwa Silesia nie jest odpowiednia tylko dla okręgu katowickiego. To nazwa całego regionu, który ma stolicę we Wrocławiu - mówi Adam Rygioł z ZobaczSlask.pl. Rygioł przypomina, że także mieszkańcy aglomeracji s± podzieleni w tej sprawie. - Czę¶ć ¦l±zaków jest usatysfakcjonowana, czę¶ć Zagłębiaków oburzona. Ale nikt nie zastanowił się, czy mamy prawo dla celów marketingowych zawłaszczać nazwę całego regionu - argumentuje. Rygioł, podobnie jak Uszok, uważa, że najlepsza nazwa to Katowice.

Internauci zbieraj± podpisy pod protestem przeciwko nazwaniu metropolii Silesi±. Sygnatariuszami apelu w tej sprawie s± m.in. prof. Jan Miodek, prof. Jan Harasimowicz (Uniwersytet Wrocławski), dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rybniku. Apel, który poparł także pisarz Henryk Waniek, trafi wkrótce do prezydentów górno¶l±skich i zagłębiowskich miast i nowego wojewody.

Prof. Marek Szczepański uważa, że protest to zaproszenie do dyskusji o przyszłej nazwie zwi±zku miast. - Fakty s± takie, że każda będzie budziła emocje. Silesia to rzeczywi¶cie obszar od niemieckiego Goerlitz po czesk± Opawę. Ale słowo Katowice może wzbudzać w±tpliwo¶ci np. w Tychach czy Sosnowcu - mówi profesor. Sam nie ma gotowego pomysłu, ale uważa, że nazwa musi być krótka i zrozumiała także po angielsku. - I zdecydowanie nie powinno być w niej słów "Górny ¦l±sk". One za granic± kojarz± się z hutami i kopalniami - mówi.


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie