Województwo ¦l±skie

Wrocławsko-katowicki spór
o nazwę Silesia
Gazeta Wyborcza, 2007.12.06, Agata Saraczyńska


To Wrocław był zawsze stolic± ¦l±ska - wrocławscy naukowcy sprzeciwiaj± się propozycji nazwania Silesi± aglomeracji skupiaj±cej siedemna¶cie górno¶l±skich miast.

Górno¶l±scy internauci zażarcie dyskutuj± nad nazw± dla aglomeracji, w któr± w perspektywie dwóch, trzech lat maj± się zmienić Katowice i s±siednie miasta. W¶ród propozycji - obok Rawy, Nowych Katowic - największe poparcie ma Aglomeracja Górno¶l±ska i Silesia, czyli ¦l±sk.

Zdaniem Tomasza Pietrzykowskiego, byłego wojewody ¶l±skiego, Silesia to nazwa najlepsza. Podobnie uważa Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic: - Wprawdzie to nie gliwiczanie wymy¶lili Silesię, ale uważam, że to nazwa dużo lepsza od propozycji prezydenta Katowic: Nowe Katowice czy wprost Katowice. Ale umierać za Silesię nie będziemy.

Przemysław Jedlecki, katowicki dziennikarz "Gazety Wyborczej": - W naszym gazetowym plebiscycie na hasło promocyjne dla aglomeracji zwyciężyło: "Silesia silnie przyci±ga". Jednak uważam, że sprawa nazwy jest mniej istotna niż powołanie samej aglomeracji.

Wkrótce do prezydentów miast Górnego ¦l±ska i Zagłębia trafi protest przygotowany przez internautów z portalu ZobaczSlask.pl i podpisany przez wrocławskich oraz opolskich profesorów. W¶ród sygnatariuszy s± filolodzy, historycy, historycy sztuki, m.in.: Jan Miodek, Jan Harasimowicz, Ro¶cisław Żerelik.

- Wszyscy, do których się zgłaszałem, byli zgodni, że nazwa Silesia jest naci±gana - mówi Tomasz Sielicki, wrocławianin, jeden z inicjatorów akcji sprzeciwu wobec nazwania aglomeracji górno¶l±skich miast Silesi±. Sielicki na ZobaczSlask.pl prowadzi stronę po¶więcon± Wrocławiowi i Dolnemu ¦l±skowi. - Górny ¦l±sk to tylko skrawek krainy, który w okresie międzywojennym znalazł się w państwie polskim. Nie zamierzamy nikomu odbierać prawa do nazywania się ¦l±zakami, ale my¶lenie nazwami województw utrwala sztuczny podział krainy. Przecież ¦l±zakami s± także mieszkańcy ¦l±ska Cieszyńskiego, Opolskiego i Dolnego.

Prof. Jan Harasimowicz, historyk sztuki: - Nie walczymy o jaki¶ piastowski b±dĽ pruski ¦l±sk. Tylko o prawdę historyczn± i wła¶ciwe proporcje. Historycznie ¦l±sk rozci±ga się od rzeki Kwisy i ¦wiebodzina po ziemię opawsk± i Górny ¦l±sk. Jego stolic± zawsze był Wrocław. Wschodni skrawek regionu nie może zawłaszczać nazwy Silesia, czyli ¦l±sk.

Podobnego zdania jest Maciej Łagiewski, dyrektor wrocławskiego Muzeum Miejskiego, podpisany pod listem otwartym: - Dymy z hut i kopalń przesłoniły ludzi mieszkaj±cych na ¦l±sku i jego granice. Tragedi± dla ¦l±zaków był podział po I wojnie ¶wiatowej. Teraz gdy kto¶ z Warszawy jedzie na ¦l±sk, to albo do Katowic, albo do Gliwic. Nie do Wrocławia. To ignorancja, która utrwala komunistyczne przyzwyczajenia.

Przeciw nazwaniu aglomeracji Silesi± s± także górno¶l±zacy, m.in. pisarz Henryk Waniek: - Już nazwanie województwa katowickiego ¶l±skim jest przejawem idiotyzmu nazewniczego. Silesia to kolejna głupota, to trzeba skończyć.

Jerzy Gorzelik, lider Ruchu Autonomii ¦l±ska: - Brniemy w ¶lep± uliczkę, nazywaj±c miasto identycznie z regionem. Po wojnie miało to wydĽwięk propagandowy, teraz to niezrozumiała uzurpacja.


Komentarz - Nie przeno¶cie nam stolicy
Pomysł przemianowania Katowic wraz z przyległo¶ciami na Silesię ma wszelkie cechy uzurpacji, bo w ¶wiadomo¶ci ludzi nast±pi także przeniesienie tam z Wrocławia historycznej stolicy ¦l±ska. A wtedy trzeba będzie pisać na nowo historię regionu. Obrona zamku w Głogowie będzie odt±d obron± bloków w Tychach, a bitwa pod Legnic± bitw± pod Bytomiem. Niemców trzeba będzie poprosić o sprostowanie w kronice Thietmara błędnego zapisu o tym, że biskupstwo w roku 1000 powstało we Wrocławiu, podczas gdy naprawdę miało to miejsce w Katowicach. A w podręcznikach historii pojawi się informacja, że to na rynku we Wrocławiu w połowie XIX wieku pasano kozy, gdy do Katowic przyjeżdżali królowie i ksi±żęta.
A kiedy już to się stanie, będę miał do nowej stolicy tylko jedn± pro¶bę. O pozostawienie Wrocławiowi jego obecnej nazwy.
Mariusz Urbanek


Obudził się pies ogrodnika
Na Kaszubach żyj± Kaszubi, w górach górale, a na ¦l±sku - na Górnym ¦l±sku - ¦l±zacy. Na Dolnym ¦l±sku za¶ przybysze i ich potomkowie z Kresów i innych regionów Polski. Dzi¶ to dwie zupełnie różne krainy. Każdy w Polsce wie, gdzie się mówi po ¶l±sku i kultywuje ¶l±skie tradycje. Dlatego mnie nazwa Silesia dla aglomeracji ¶l±sko-d±browskich miast w niczym nie przeszkadza. W żaden sposób nie kwestionuje ona faktu, że Wrocław był historyczn± stolic± całego regionu.
Dzi¶ mamy inn± rzeczywisto¶ć. Wystarczy wrzucić w internet termin Silesia, by zobaczyć, że na Górnym ¦l±sku jest w powszechnym użyciu. U nas w zasadzie nie występuje. Tworz±ce wielk± aglomerację miasta maj± najpełniejsze prawo nazwać je Silesi±. Zrobi±, oczywi¶cie, jak zechc±.
A my nie b±dĽmy jako te psy ogrodnika.
Jerzy Sawka


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova