Województwo ¦l±skie

Nazwa nie ma znaczenia! Slask.blox.pl, 2007.12.03, settembrini


Od dłuższego już czasu przewija się na łamach wszelkiej ma¶ci mediów tradycyjnych i elektronicznych temat ustawy aglomeracyjnej (czego odzwierciedleniem s± również tutejsze wpisy), maj±cej w opinii wielu stanowić "lek na całe zło", dzięki której możliwe okaże się usprawnienie decyzyjno¶ci w skali całej konurbacji. Jak to zwykle bywa w sporach toczonych publicznie, zamiast skupić się na istocie problemu, znaczna grupa osób położyła akcent na, nie bójmy się tego powiedzieć, sprawach drugorzędnych. Za tak± drugorzędn± sprawę uważam nazwę. Bo to nie ona będzie przyci±gała ludzi i kapitał, ale sprawno¶ć i kompetencje administracji samorz±dowej jak również warunki życia i inwestowania, które z nazw± nic wspólnego nie maj±.

Za wzór co rusz przytacza się Ruhrgebiet. Więc zastanówmy się, czy Ruhrgebiet odniósł sukces dzięki chwytliwej nazwie? Ani nie jest łacińska, ani łatwa do przeczytania dla Brytyjczyków, Japończyków lub Francuzów. Tamtejsi mieszkańcy po prostu sprawili, że za t± nazw± kryj± się dobre skojarzenia, dlatego jest pamiętana, nie dlatego, że jest gładka i ma "potencjał marketingowy". Aglomeracja to nie serek homogenizowany, który kupujemy, bo nazwa "przyci±ga".

Dyskutujmy o nazwie, jasne, ale niech ta drugorzędna kwestia nie przysłania nam istoty problemu, jakim jest instytucjonalny kształt aglomeracji okre¶lony w ustawie. Mimo usilnych starań nie dotarłem do pełnej tre¶ci "projektu" ustawy aglomeracyjnej, wyniku wielomiesięcznych prac legislatorów byłego wojewody Pietrzykowskiego. Poza prasowymi (a więc ze swej natury niewiele wartymi) komentarzami znalazłem na sieci kilka nieautoryzowanych fragmentów tejże, byłem również ¶wiadkiem zakulisowych rozmów po ubiegłotygodniowej debacie w Kinoteatrze Rialto. I co się okazało? Legislatorzy wojewody bezpardonowo zerżnęli (wł±cznie z dosłownymi tłumaczeniami nazw federalnych instytucji kraju zwi±zkowego Nadrenia Północna-Westfalia) niemał± czę¶ć niemieckiej ustawy z 1995 r. powołuj±cej aglomerację Zagłębia Ruhry. Już sam ten fakt budzi we mnie głęboki sceptycyzm co do warto¶ci tego, być może już niedługo, projektu ustawy (projektem będzie formalnie po wniesieniu do laski marszałkowskiej).

A więc o tym rozmawiajmy, to ma realne znaczenie, ż±dajmy by w prasie codziennej pojawiały się komentarze profesjonalistów - praktyków samorz±dowców, prawników zajmuj±cych się ustrojem terytorialnym, socjologów miasta, ale również liderów lokalnej opinii publicznej. Echa tych komentarzy i warto¶ciowszych głosów opinii publicznej być może dotr± do decydentów. To nas przygotuje w większym stopniu do zmian niż spory o nazwę, a im lepiej będziemy przygotowani jako społeczno¶ć obu czę¶ci aglomeracji, tym większa szansa powodzenia projektu. Na koniec jeszcze przypomnę osobom wyolbrzymiaj±cym znaczenie liczby populacji przyszłego organizmu pewn± "oczywist± oczywisto¶ć"- to nie wielko¶ć jest ważna, lecz jako¶ć. Ile jest wielomilionowych bezimiennych metropolii na ¶wiecie? A jak wiele jest niewielkich miast, które kojarzy nawet dziecko?


Od redakcji: Nie należy wi±zać sporu o nazwę metropolii z pracami nad ustaw± o niej. Ten spór toczy się równolegle i ma nie mniejsze znaczenie. Jednak dotyczy on innej dziedziny - nie mniej ważnej dla mieszkańców tożsamo¶ci regionalnej. Dlatego wła¶nie spór o nazwę jest istotny, ponieważ nawet jałowe dyskusje o metropolii mog± wypromować nazwę tego skupiska miast, która jest fałszywa historycznie i społecznie szkodliwa. Szkodliwe jest m.in. oszukiwanie mieszkańców, że piekna nazwa "Silesia" jest lekiem na wszystkie problemy metropolii. Że jest to obłuda ¶wiadczy faktycznie promocyjna nazwa Zagłębia Ruhry "Ruhrgebiet", której przecież nie używamy.


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie