Województwo ¦l±skie

Polska to zachodnia czę¶ć Rosji! Echo Miasta, 2007.11.19, Marek Szołtysek, "Niech ich sparzy parzybroda! (na ¶l±ski rozum)"


Tego co dzisiaj piszę, miałem pocz±tkowo nie robić, bo mi lekarz zabronił.

Tak! Lekarz zabronił mi się denerwować. Ostatecznie jednak wzi±łem pigułki na nadci¶nienie, popiłem herbatk± typu nerwosol i do dzieła. A wszystko zaczęło się dokładnie w poniedziałkowe popołudnie 15 paĽdziernika 2007 roku. I łatwo to sprawdzić. Ogl±dałem wtedy wtelewizji znany chyba wszystkim Teleexpress, gdzie osoba prowadz±ca powiedziała co¶, co mnie zainteresowało ze ¶l±skiego punktu widzenia. Więc spikerka ta powiedziała mniej więcej tak: "Mamy już ¶l±sk± konkurencję dla popularnej na Podbeskidziu kwa¶nicy, bowiem ¶l±scy kucharze podjęli się promocji tradycyjnej ¶l±skiej zupy o tajemniczej nazwie - PARZYBRODA". W pierwszej chwili przeszły mnie ze strachu ciarki po plecach, bowiem jestem autorem ksi±żki "Kuchnia ¶l±ska" i o takiej potrawie nigdy nie słyszałem. Natychmiast energicznie uciszyłem wszystkich domowników, aby ¶ledzić dalsz± czę¶ć tej informacji. Tu jednak okazało się, że krótki felieton filmowy dotyczył jakiej¶ miejscowo¶ci z okolic Częstochowy, chyba z Myszkowa. A to przecież nie dotyczy ¦l±ska. No i masz babo placek! Dla ¦l±zaków jest bardzo denerwuj±ce, jak kto¶ nieumiejętnie posługuje się okre¶leniami "¦l±sk" i "¶l±skie". Nazywanie więc ¦l±skiem okolic Częstochowy jest takim samym błędem jakby Anglik powiedział, że Polska to zachodnia czę¶ć Rosji. I nie ma tu usprawiedliwienia, że kiedy¶ Polska była w zaborze rosyjskim albo że za komuny była podporz±dkowana komunistycznej Rosji. Nie może też być usprawiedliwieniem, że Częstochowa czy Myszków leży na terenie województwa ¶l±skiego. A od ludzi wykształconych, za jakich pewnie maj± się dziennikarze Teleexpressu można wymagać, aby odróżniali kategorię administracyjn± - "województwo ¶l±skie", od kategorii regionalnej - "¦l±sk". Ale jak kto¶ to myli, to od jego niem±drego gadania, może nie tylko porażaj±co poparzyć brodę, ale nawet urwać cał± głowę.


Komentarz z forum: (echomiasta.pl)

"Wreszcie niektórzy, bardziej inteligentni ¦l±zacy zaczynaj± zauważać, że strzelaj± sobie samobója. Po prostu, formalne ze¶l±szczenie obszarów nie będ±cych ¦l±skiem rozmywa przede wszystkim ich własn± tożsamo¶ć! Coraz czę¶ciej ¦l±skiem nazywa się częstochowskie, czy Zagłębie D±browskie. Tymczasem ziemia rdzennie górno¶l±ska, okolice Opola przestały być już okre¶lane jako Górny ¦l±sk, a stały się Opolszczyzn±! Przesuwanie Górnego ¦l±ska na wschód i północ trwa już od ostatniej reformy administracyjnej, a nazwanie Zwi±zku Metropolitalnego Siesi± wpisuje się doskonale w ten plan. (...) Jeszcze jedna sprawa p. Marku. Gani Pan dziennikarzy Telekspressu, bo s± z Warszawy? (...) Z tym apelem powinien się Pan zwrócić, w pierwszej kolejno¶ci do swoich własnych, ¶l±skich dziennikarzy kolegów z Gazety Wyborczej, czy telewizji Katowice, bo to oni ten proceder uprawiaj± chętnie i namiętnie!"  darco 2007.11.19INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova