Województwo ¦l±skie

Zwyczaje ¦l±ska i Małopolski Województwo ¶l±skie jest niezwykle bogate w zwyczaje i tradycje wielu regionów. Obok regionu ¦l±ska i Małopolski, występuje też wiele ciekawych zwyczajów i obrzędów z obszarów wiejskich i górskich obu tych obszarów. Do najpowszechniej występuj±cych różnic pomiędzy czę¶ci± ¶l±sk± a małopolsk± województwa należ±:


Uroczysto¶ci
Imieniny w ¦l±sku:
- nie s± w ogóle obchodzone lub tylko symbolicznie, bez uroczysto¶ci rodzinnej czy spotkań rówie¶ników.
Imieniny w Małopolsce:
- obchodzone s± uroczy¶cie w¶ród rodziny i znajomych jako najważniejsza coroczna uroczysto¶ć poszczególnej osoby niezależnie od jej wieku.

Urodziny w ¦l±sku:
- obchodzone s± powszechnie, uroczy¶cie, rodzinnie i w¶ród przyjaciół przez osoby w każdym wieku, jest to najważniejsza coroczna uroczysto¶ć poszczególnej osoby.
Urodziny w Małopolsce:
- nie s± obchodzone powszechnie i je¶li, już to s± organizowane dla małych dzieci i raczej skromnie.

6 grudnia w ¦l±sku:
- do domów przychodzi wieczorem przebrany ¶w. Mikołaj w stroju biskupim (rzadko "krasnalim") z prezentami dla dzieci; doro¶li obdarzaj± się prezentami przez pozostawienie ich w zakamarkach mieszkania; w tradycyjnych ¶laskich domach wizyta ¶w. Mikołaja ma charakter bardzo religijny (modlitwy).
6 grudnia w Małopolsce:
- obchodzone s± tzw. "Mikołajki"; doro¶li wręczaj± sobie wzajemnie prezenty bezpo¶rednio, a rodzice dziecom poprzez pozostawienie w ich pokoju lub za po¶rednictwem przebranego Mikołaja w stroju "krasnalim"; raczej bez wyrazu religijnego.

24 grudnia w ¦l±sku:
- w wieczór wigilijny, po uroczystej kolacji znajdowane pod choink± prezenty przynosi "Dzieci±tko", czyli mały Jezus.
24 grudnia w Małopolsce:
- po wigilijnej kolacji znajdowane pod choink± prezenty pochodz± od ¶w. Mikołaja lub (w domach z małymi dziećmi) przynosi je on sam przebrany w "krasnali" strój na wzór amerykański.Stereotypy hanysa i gorola
Hanys w oczach gorola:
- pracuje na kopalni
- jest prosty i słabo wykształcony
- jest nieufny, utkwiony w rodzinie
- nie nadaje się na wyższe stanowiska
- ma przesadnie czyste mieszkanie
- przesiaduje nad piwem w barze
- jest religijny
- "dudni" po ¶l±sku
Gorol w oczach hanysa:
- nie szanuje ¶l±sko¶ci
- jest niewychowany, nieobyty
- jest wylewny i natrętny, panoszy się
- nie dopuszcza ¦l±zaków do stanowisk
- jest przedsiębiorczy
- chodzi ze scyzorykiem w torbie
- zajada się słonecznikiem i pluje nim
- zaci±ga "po wschodniemu"INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Wikipedia  
¦l±ski ¶w. Mikołaj a polski ¶w. Mikołaj

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova