Województwo ¦l±skie

Prezydenci przeciwko nazwie "Silesia"!Katowickie wydanie Gazety Wyborczej zadało prezydentom miast ¦l±ska i Zagłębia, które miałyby wej¶ć w skład planowanej metropolii pytanie "Jak± nazwę dla metropolii proponuj±". Z przyjemno¶ci± donosimy, że rekomendowana przez nas nazwa Metropolia ¦l±sko-D±browska jest już promowana przez pierwszego prezydenta.

Tym prezydentem jest Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, który na zadane pytanie odpowiedział: "Jestem zwolennikiem nazwy Konurbacja Górno¶l±ska, albo ¦l±sko-D±browska. To nazwy zakorzenione w tradycji." Niezwykle miło to słyszeć, tym bardziej, że sympatia do kłamliwej i obcojęzycznej nazwy Silesia, po pocz±tkowym nadmuchanym medialnie rozdęciu, wydaje się w¶ród decydentów wyraĽnie słabn±ć.

Znamienne jest tu też wypowiedĽ prezydenta Katowic Piotra Uszoka, który odniósł się m.in. do protestu ludzi nauki ¶l±skich województw (¦l±skie, Dolno¶l±skie, Opolskie): "Nazwa Silesia? budzi za¶ emocje historyków. Docierały do nas protesty nawet z Wrocławia, który też jest przecież czę¶ci± ¦l±ska. Obiektywnie patrz±c, Katowice s± najbardziej rozpoznawaln± mark± spo¶ród wszystkich ¶l±skich miast".

Na koniec cytujmy dwa komentarze pod wspomnianym artykułem w internetowym serwisie GW:

"Ciekawe który zagraniczny turysta wymów nazwę Górno¶l±sko-Zagłębiowska Metropolia (wzg. Konurbacja)?"  vadim33

"A który zagraniczny turysta wymówi Warszawa? Łaysz... Werżeł.. Łorsż... Aaaa nie lece tam ;) Głupi argument, że nasza byłaby po polsku. A by nazwać miasto w Polsce po angielsku (tudzież łacinie), na to się i tak Rada Języka Polskiego nie zgodzi. Po co GW kruszy kopie o t± Sralezję?"  Mickey


Fot. mat. UW

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie