Województwo ¦l±skie

Tropiciele AbsurdówCzłonkowie dwóch grup interwencyjnych z województwa ¶l±skiego - "Łowcy Felerów" z Górnego ¦l±ska oraz "Tropiciele Absurdów" z Małopolski - dbaj±cych m.in. o poprawne stosowanie nazwy "¦l±sk" wystosowali petycję, która jest apelem do mediów w Polsce, by te nie myliły tak diametralnie różnych pojęć jak "województwo ¶l±skie" i "¦l±sk". Podajemy link do petycji www.petycje.pl/3120 i zachęcamy do jej podpisania!

Lista błędów dziennikarskich, tworzona m.in. na podstawie interwencji czytelników powstaje również w Informatorze Regionalnym województwa ¶l±skiego pod adresem http://wojewodztwoslaskie.eu/index2.php?id=bledy_dziennikarskie.


Akcja "tropienie absurdów"

Członkowie stowarzyszenia „Forum dla Zagłębia D±browskiego” w ramach akcji nazwanej „tropieniem absurdów” wystosowali list do Polskiej Agencji Prasowej, w którym zwracaj± uwagę na problem niepoprawnego nazywania Zagłębia D±browskiego.

Zagłębie D±browskie, które stanowi historycznie i kulturowo Małopolskę często jest w mediach mylone ze ¦l±skiem, co irytuje twórców listu, a także liczne (także ¶l±skie) społeczno¶ci województwa. Pod internetowym apelem www.petycja.rox.pl do mediów w/s stosowania prawidłowego nazewnictwa podpisało się z imienia i nazwiska ponad 1100 osób.

Do listu doł±czono listę osób podpisuj±cych apel, mapę województwa z historycznym podziałem na ¦l±sk i Małopolskę, z wyszczególnionym Zagłębiem D±browskim. Zał±czono również przykłady publikacji z zaznaczonymi błędami.

Tropiciele Absurdów to nieformalna grupa Zagłębiaków (a zarazem członków stowarzyszenia), która walczy z błędnym nazywaniem Zagłębia w mediach. Wysyłaj± oni listy i maile do dziennikarzy i redakcji popełniaj±cych błędy w tym zakresie. Grupa zawi±zała się na pocz±tku 2008 roku i od tej pory wystosowała kilkadziesi±t wiadomo¶ci do mediów i osób błędnie tytułuj±cych region.

Warto odnotować, że w ¶l±skiej czę¶ci województwa jednocze¶nie działa grupa o podobnym profilu działania pod nazw± „Łowcy Felerów”. Inicjatywa zbierania podpisów w internecie to wspólna akcja obu grup.

Szczegóły akcji, a także pełna tre¶ć wysłanego listu znajduje się na stronie www.zaglebiedabrowskie.orgKontakt z koordynatorem akcji:

Piotr Bielecki

e-mail: piotr.bielecki@zaglebiedabrowskie.org

tel.: 505 490 230

Tekst: www.zaglebiedabrowskie.org, grafika: Łowcy Felerów

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie