Województwo ¦l±skie

Dalsze ze¶l±zczanie Zagłębia...Mistrzostwa ¦l±ska, w ¶l±skim mie¶cie, o puchar ¶l±skiego prezydenta?!

Urz±d Miejski w Sosnowcu, Miejski Klub im. Jana Kiepury, MOSiR Sosnowiec, Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders w Warszawie oraz A. A Kasia Siemianowice ¦l±skie serdecznie zapraszaj± w sobotę 19 kwietnia o godz. 9.00 na IV Otwarte Mistrzostwa ¦l±ska Zespołów Cheerleaders o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca. O godz.14.00 odbędzie się III Ogólnopolski Turniej Duetów Synchronicznych (...).

Komentarz:
Czy wszystkie imprezy odbywaj±ce się w województwie ¶l±skim s± jednocze¶nie imprezami ¶l±skimi?!
Dlaczego, tej i wielu innych imprez nie nazywa się po prostu i zgodnie z prawd± "Mistrzostwami Województwa ¦l±skiego"?

Pozostaje ("odwieczne") pytanie, czy ci±głe mylenie pojęcia jednostki administracyjnej, województwa z regionem wynika z :
A. Niekompetencji i braku elementarnej wiedzy?
B. Lenistwa i głupoty?
C. Celowego działania, maj±cego na celu rozmycie ¶l±skiej tożsamo¶ci, przy jednoczesnej likwidacji innych tożsamo¶ci?

Na podstawie: www.um.sosnowiec.pl, fot. www.smh.com.au

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova