Województwo ¦l±skie

RA¦ za różnorodno¶ci± w ¦l±skiem!Czarny koń wyborów samorz±dowych 2010 w ¦l±skiem - Ruch Autonomii ¦l±ska - wpisał do swojego programu przeciwstawienie się silezjanizacji małopolskiej czę¶ci województwa ¶l±skiego.

Komentatorzy sceny politycznej woj. ¶l±skiego daj± RA¦-owi ponad 10% poparcia wszystkich (!) mieszkańców ¦l±skiego. Wszystkich, czyli również mieszkańców Małopolskiej czę¶ci województwa - Zagłębia, Ziemi Częstochowskiej i Żywieckiej. Okazało się, że w opublikowanym programie wyborczym (www.Poradzymy.pl) RA¦ postuluje sprawy niezwykle ważne dla regionalistów naszego województwa:

"Zaangażowanie społeczne w modernizację regionu wi±że się ¶ci¶le z zagadnieniem tożsamo¶ci regionalnej. Postulujemy wzmacnianie tradycyjnych tożsamo¶ci, występuj±cych w różnych czę¶ciach województwa zamiast obecnych prób kreowania jednej, syntetycznej tożsamo¶ci mieszkańców województwa ¶l±skiego. Oznacza to także zaniechanie prób eksportowania ¶l±skiej tożsamo¶ci do nie¶l±skich czę¶ci województwa. Instrumentem budowania nowoczesnej, choć zakorzenionej w tradycji tożsamo¶ci regionalnej, powinna stać się edukacja regionalna. Zobowi±zujemy się do energicznych starań o stworzenie podręcznika wiedzy o regionie, uwzględniaj±cego zróżnicowanie ziem obecnego województwa ¶l±skiego."

Czy te deklaracje przyci±gn± do Ruchu Autonomii ¦l±ska również wyborców z nie¶l±skiej czę¶ci województwa ¶l±skiego? Czas pokaże.

www.Poradzymy.pl

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie