Województwo Śląskie

Trójkąt Trzech Cesarzy: symbol regionówTrójkąt Trzech Cesarzy to miejsce zarówno metafizyczne, czy wręcz magiczne, lecz jednocześnie także jak najbardziej realne i fizycznie istniejące. O duchu tego miejsca, o jego niezwykłości i historii dowiedzieliśmy się wiele z wygłoszonych na konferencji ("Od Trójkąta Trzech Cesarzy do traktatu w Schengen") referatów.

Z punktu widzenia zagłębiowskiego regionalisty, to nie tylko historyczny symbol minionej świetności tego miejsca, ale także, a może przede wszystkim właśnie realny i dosłownie namacalny obiekt stwierdzający jednoznacznie: „Tu po tej stronie rzeki kończy się Małopolska, a dopiero po tej drugiej rozpoczyna się Śląsk”. Jeśli ktoś chce być bardziej precyzyjny, to powie: „Tu jest Zagłębie Dąbrowskie, a tam na drugim brzegu rzeki Górny Śląsk”.

Granica tu przebiegająca ma swoją specyfikę, a jej najważniejszą cechą jest trwałość. Jak twierdzą historycy, a potwierdzają różnorodne dokumenty granica w tym miejscu istnieje od wieków i w historii państwa Polskiego, pod względem trwałości jest czymś wyjątkowym. Początkowo rozdzielała dzielnice Polski, potem stała się granicą państwową i mimo zmiennych losów Śląska, zmieniającego swoją przynależność polityczną tu się nic nie zmieniało.

Teraz także stanowi wyraźną granicę pomiędzy dwoma wielkimi regionami Polski, Małopolską i Śląskiem. Tego faktu nie może nawet zmienić i to, że obecnie obydwa brzegi rzeki są administracyjnie przynależne do województwa śląskiego. Regionów bowiem nie tworzą urzędnicze decyzje, które bywają zmienne. Reginy tworzy tradycja i tworzy historia, czasem trudna. Regiony tworzą pokolenia żyjących i pracujących tu ludzi, oraz czas płynący przez wieki.

Czy taka granica może dzielić ? Tak, jeśli o tym decydują źli politycy. Tak zawsze było, tak jest i teraz. Kiedyś, kiedy próbowano niszczyć granicę, kiedy usiłowano ją zmieniać i przesuwać rodziły się konflikty, czasem poważne.Mam nieodparte wrażenie, że i dzisiaj, choć oczywiście już w innym wymiarze, zła polityka i źli politycy są jedyną przyczyną powstawania różnych problemów.

To nie same granice dzielą ludzi, także więc i nie ta. Ludzie zawsze starali się budować mosty. Te dosłowne, nad rzekami i te pomiędzy sobą, nawet wtedy kiedy dzieliła ich bariera językowa. Jeżeli granica jest stabilna i spokojna, to nie stanowi żadnej przeszkody w zgodnej koegzystencji ludzi którzy ją po obu stronach zamieszkują. Dobra współpraca z sąsiadami nie polega na burzeniu muru który dzieli ich mieszkania. Dobra współpraca pomiędzy miastami, regionami, czy państwami nie polega na tym, że są zaborcze w stosunku do siebie, nie polega na zasypywaniu, a tym bardziej przesuwaniu granicy kosztem drugiej strony. Dobra współpraca polega tylko i wyłącznie na budowaniu „mostów” w wielu obszarach funkcjonowania.

Niestety, stan dzisiejszy, tu na granicy Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska nie napawa optymizmem. Ten problem rozciąga się praktycznie na cały obszar naszego województwa nazwanego naprawdę fatalnie województwem śląskim.

Teraz, w swej przeważającej części elity polityczne i urzędnicze tego województwa, wspierane przez niektóre lokalne media usiłują za wszelką cenę stworzyć z tego województwa jednolity „śląski” region. Jest to działanie sztuczne, polegające na zakłamywaniu historii. Jest to działanie czasem żenujące, czasem nawet śmieszne, lecz w każdym przypadku bardzo szkodliwe.

Urzędnicze ześląszczenie, czyli narzucanie śląskości całemu województwu dzieje się z ogromną krzywdą dla lokalnych, nie śląskich społeczności. W najwyższym stopniu, z uwagi na położenie geograficzne dotyczy to Zagłębia Dąbrowskiego, którego własna tożsamość na dzień dzisiejszy jest w dużym stopniu zagrożona.

Realizacja tej dziwnej polityki doprowadza do takich absurdów które same w sobie, choć mało kto to dostrzega, są szkodliwe także dla tożsamości śląskiej.
Oto bowiem, od polityków i urzędników tego województwa, oraz od lokalnych mediów można się dowiedzieć, że np. Jasna Góra jest sanktuarium śląskim, a Góra św. Anny Znajduje się już poza Śląskiem ! Zostawię to bez komentarza…

Proszę tylko, zadajcie sobie pytanie, czy to jest słuszne? Czy można budować coś nowego i dobrego opierając się na fałszu i krzywdzie?
Czy w zamian tego to województwo istniejące w takim kształcie w jakim jest nie powinno szczycić się tym, że jest wieloregionalne, wielokulturowe ? Budować swój wizerunek na bogactwie różnorodności?
Czy nie powinno się pokazywać i chwalić przed światem występujące tu różne kultury, różne obyczaje i różną historię?
W zamian tego forsuje się śląsko-mcdonaldową unifikację całego województwa, które tylko w swej mniejszej części jest faktycznie Śląskiem.

Na szczęście są takie miejsca jak właśnie Trójkąt Trzech Cesarzy, które zaświadczają o prawdzie, które wręcz krzyczą:
„Tu, po tej stronie rzeki jest Małopolska, jest Zagłębie Dąbrowskie, a dopiero po drugiej Górny Śląsk, będący tylko częścią całego, dużego regionu śląskiego!”

Dlatego to miejsce z punktu widzenia zagłębiowskiego, a zapewne i śląskiego regionalisty zasługuje na specjalne względy. Na to aby nie zostało zapomniane, na to aby nie zostało zapomniane przesłanie które niesie. Nie niszczmy więc granic, ani ich nie przesuwajmy, nie zakopujmy rzek. W zamian za to pielęgnujmy je i budujmy mosty, wiele mostów. Tych prawdziwych i tych pomiędzy ludźmi. Dzięki nim mieszkańcy obu brzegów rzeki będą się mogli lepiej poznać, a przez to lepiej szanować. Różnorodność, o ile będzie szanowana nie będzie nikomu przeszkadzać. Wprost przeciwnie, będzie zaciekawiać, a czasem nawet i inspirować.

Jest tylko jeden warunek, temu nie mogą przeszkadzać politycy i urzędnicy, tak jak to robią w tej chwili. Granice i mosty zawsze łączyły ludzi, o ile ktoś nie ustawiał na nich barier. Tymi barierami dzisiaj jest realizowanie fatalnej i błędnej polityki dotyczącej tożsamości regionalnej w województwie śląskim, która głosi, że wszystko co tylko tu jest, jest śląskie!

W zamian tego proponuję i dedykuję im nowe hasło promocyjne dla tego województwa: „Śląskie – więcej niż jeden region!!!”

Autor tekstu: Dariusz Jurek, prezes stowarzyszenia FdZD

http://www.zaglebiedabrowskie.org

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.ŚL.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ŚLĄSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie Dąbrowskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny Śląsk »
MIASTA WOJ.ŚLĄSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ŚLĄSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo Śląsko-Małopolskie


Urząd Województwa Śląskiego Beskidy Zobacz Śląsk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova