Województwo ¦l±skie

Kropla dr±ży skałęBastiony kłamstwa głosz±ce, że województwo ¶l±skie to ¦l±sk maj± się ci±gle dobrze. Powoli jednak niektóre media zaczynaj± dostrzegać renesans lokalnych, nie¶l±skich tożsamo¶ci.
Nowe zagłębiowskie czasopismo ("Życie D±browy Górniczej") już w pierwszym swoim numerze, w niżej przedstawionym artykule Zbigniew A. Wieczorka rozpoczyna dyskusję na temat tożsamo¶ci Zagłębia D±browskiego:

"CZY ZAGŁĘBIE MOŻE SIĘ WYBIĆ NA NIEPODLEGŁO¦Ć?"

"Tytuł oczywi¶cie przekorny, bo autonomia regionów jest spraw± raczej publicystycznych debat niż faktem prawnym i ekonomicznym. Jednak nie jest rzecz± obojętn± także dla wielu mieszkańców naszego regionu to, sk±d wzięły się ich korzenie, gdzie mieszkaj±, czy istnieje pojęcie kultury i gwary zagłębiowskiej?

Pojawiły się naklejki „Kocham Zagłębie”, młodzież organizuje się w Forum dla Zagłębia D±browskiego, a o tożsamo¶ci zagłębiowskiej nie można już mówić tylko w kategoriach kibiców. Wiele z tych spraw przyspieszyło to, co się dzieje na Górnym ¦l±sku. To tam aktywnie działa Ruch Autonomii ¦l±ska, wraca się do idei przedwojennej autonomii. W spisie powszechnym do posiadania narodowo¶ci ¶l±skiej przyznało się 173 tysi±ce ludzi…

Uważam, że w gazecie, która zaczyna się ukazywać w sercu Zagłębia musimy podj±ć ten problem. Ja, który wywodzę się z Zawiercia, ale mieszkałem 30 lat na ¦l±sku czuję i obserwuję ci±głe żywe emocje bycia st±d i stamt±d. A jak to widz± inni? Posłużę się cytatami z jednego z forów portalu „NASZA KLASA”, na którym i ja się nieco udzielałem.
Grono to nie było przypadkowe, bowiem złożone ze specjalistów nie do¶ć, że z obu stron Brynicy, to jeszcze absolwentów politologii Uniwersytetu ¦l±skiego.

Debatę zagłębiowsk± rozpocz±ł jesieni± ubiegłego roku Artur Żak z Forum dla Zagłębia D±browskiego, który napisał krótko i tre¶ciwie: „Stowarzyszenie regionalne FdZD zaprasza na swoj± now± stronę : www.zaglebiedabrowskie.org”.
No i wtedy się zaczęło, bowiem wł±czył się redaktor – Dariusz Dyrda, dziennikarz i radny z Tychów, autor słownika gwary ¶l±skiej. „Dopóki Zagłębiacy nie wykrzesz± z siebie zagłębiowskiej dumy, zagłębiowskiej aktywno¶ci – to zawsze różne nieuki będ± myliły ¦l±sk z Zagłębiem. Protesty musz± i¶ć z obu stron, Zagłębie powinno protestować przeciw przynależno¶ci do Województwa ¦l±skiego. Dlatego postuluję: Niech żyje Ruch Autonomii Zagłębia!” – stwierdził nieco przekornie red. D. Dyrda.
„Żywiec też należy do woj. ¶l±skiego, a do ¦l±ska ma się tak jak Suwałki do Mazowsza. Czarny ¦l±sk i Czerwone Zagłębie – ludziom kojarzy się to ł±cznie, co wcale nie znaczy, że utożsamiaj± ¦l±sk z Zagłębiem” – zauważyła z kolei Elżbieta Karnas-Toczek.
Jednak dyskusja dopiero się rozwinęła. „Nie dojrzeli¶my jeszcze mentalnie i organizacyjno-prawnie do faktycznej, a nie tylko formalnej decentralizacji, na wzór niemiecki czy szwajcarski. Zdecydowanie bliżej w my¶leniu politycznym Polakom jest do scentralizowanego modelu terytorialnego tak jak we Francji” – ocenił Jacek Malikowski z Mierzęcic, który wykłada w Górno¶l±skiej Wyższej Szkole Handlowej.
„W niemal całym cywilizowanym ¶wiecie, w niemal całej Europie państwa s± zdecentralizowane, a takie regiony jak ¦l±sk i Zagłębie maj± u siebie ogromne prerogatywy – tzn. autonomię! Pracuj± i rozwijaj± się na swój rachunek, a nie na rachunek – w tym przypadku – Suwałk czy Warszawy. Autonomiczny region może podkre¶lać i promować swoje warto¶ci, swoje atuty. Dlaczego niby ten wasz Sosnowiec ma być ci±gle gdzie¶ na uboczu, między Krakowem a Częstochow±? Gdyby Wasz region zarz±dzał się sam, to dzi¶ Pustynia Błędowska nie zarastałaby chwastami, tylko byłaby perełk± turystyczn± Europy ¦rodkowej. I Zagłębiak mógłby z dum± mówić, że jest Zagłębiak. A tak w Warszawie czy Gdańsku nawet o żadnych Zagłębiakach nie słyszeli, maj±c was za ¦l±zaków, którymi ani nie jeste¶cie, ani się nie czujecie” – podzielił się swymi kolejnymi spostrzeżeniami red. Dariusz Dyrda.
Oto skrótowy zapis kolejnych głosów:
- Osobi¶cie nie popieram żadnych autonomii w naszej ojczyĽnie, podział dzielnicowy nie prowadzi do niczego dobrego . Gdyby FdZD miało tendencje autonomiczne b±dĽ separatystyczne nie poparłbym „takiego Zagłębia”. Zagłębie D±browskie to moja mała ojczyzna, ale matk± jest Polska (Artur Żak).
- To mnie nie interesuje czy wiedz± w Gdańsku kto to taki Zagłębiak, kto to taki ¦l±zak. Byłem Polakiem, jestem i będę. I to jest dla mnie najważniejsze, a nie to, czy jestem z Będzina, Katowic, czy z Pekinu (red. Andrzej Bęben, były rzecznik d±browskiego magistratu).
Rzecz jasna te fragmenty nie oddaj± wszystkich w±tków obszernej dyskusji. Chciałbym w ten sposób zachęcić Państwa do jej kontynuowania. Wypowiedzmy się na temat tego, czy istnieje takie pojęcie jak Zagłębie D±browskie? Czy jego mieszkańcy i miasto potrafi± się zorganizować? Czy jakakolwiek forma autonomii ma w tym przypadku sens i przyszło¶ć?"

http://www.zyciedabrowy.pl/Autor: Zbigniew A. Wieczorek 05.02.2009.

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova