TO MY, ZACHODNIA MAŁOPOLSKA!
Uszanujcie naszą tożsamość! Jesteśmy mieszkańcami Małopolski i zarazem województwa śląskiego. Nasze wielkie miasta i urokliwe wioski, nasza wspaniała Zachodnia Małopolska zajmuje większą część tego województwa. Nasze województwo z niezrozumiałych powodów nazwano śląskim, zamiast śląsko-małopolskim lub zachodniomałopolskim. Moglibyśmy przejść nad tym do porządku dziennego, gdyby nie postępujące z każdym rokiem ześlązczanie naszego regionu. Nie mamy nic przeciwko Ślązakom, maja oni prawo pielęgnować wśród siebie swoją tożsamość i język. Jednak nie mają prawa narzucać tego nam, ponieważ jesteśmy odrębnym regionem z własną tożsamością. Niestety w Śląskiem władze wojewódzkie i miejskie nieustannie wmawiają nam śląskość, nazywając nasze miasta śląskimi, a nas Ślązakami. Jest to niezrozumiałe i oburzające. Zauważalny renesans śląskości i rozwój języka śląskiego niepokoi nas, że wkrótce młodzi Małopolanie w Śląskiem będą uczeni w szkole śląskiego i śląskich tradycji jako ich własnego dziedzictwa. Wydaje się to niemożliwe, ale w niektórych małopolskich miastach takie fałszywe lekcje o regionie już mają miejsce! Dlatego nie możemy dłużej milczeć. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Zachodniej Małopolski o nieustający sprzeciw wobec ześlązczania naszego regionu. Protestujmy wobec naszych władz miejskich i wojewódzkich. Żyjemy w Śląskiem, ale nie na Śląsku!

NIE MIESZKAMY NA ŚLĄSKU!
Województwo śląskie otrzymało granice najbardziej nieodpowiadające regionom i niezrozumiałe spośród wszystkich polskich województw. Tylko 48% naszego województwa składa się z drobnej części Śląska, a pomimo tego nazwano go województwem śląskim. Dlatego żyjemy tutaj, w Śląskiem, ale w żadnym razie nie na Śląsku! To mylenie regionu (Śląsk) i województwa (Śląskie), powszechne wśród urzędników i dziennikarzy, świadczy nie tylko o ich niekompetencji, ale głębokiej ignorancji wobec bogactwa regionalnego naszego województwa. Zachodnia Małopolska, z takimi miastami jak Częstochowa, Dąbrowa Górnicza czy Żywiec, nie mają regionalnie nic wspólnego ze Śląskiem. Protestujemy przeciwko dorabianiu fałszywej historii naszym ziemiom.

NIE JESTEŚMY ŚLĄZAKAMI!
Utożsamianie mieszkańców województwa śląskiego ze Ślązakami jest bezmyślne i szokujące! Ślązacy są grupą etniczną, której tożsamość kształtowała się przez wieki w oderwaniu od państwa polskiego. Nazywanie nas, mieszkańców Zachodniej Małopolski, Ślązakami obraża nas, bo próbuje nam wmówić, że jestesmy bezmyślnym "ciemnym ludem" bez własnej historii, którego świadomość może zmieniać się co kilka lat przy każdej zmianie administracyjnej województw. Tożsamości nie można jednak wykreować przy urzędniczym biurku, a my, mieszkańcy większej części województwa śląskiego, nie jesteśmy i nie będziemy Ślązakami. Prosimy nie nazywać nas więcej Ślązakami!


Zachodnia Małopolska:
Będzin, Blachownia, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Kłobuck, Koniecpol, Koziegłowy, Krzepice, Myszków, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Szczekociny, Wilamowice, Wojkowice, Zawiercie, Żarki, Żywiec

Metropolia nazwana "SILESIA" - NIE!!!