Województwo ¦l±sko-D±browskie
1945-1950
Most ¦l±sko-D±browski
1947->
Solidarno¶ć ¦l±sko-D±browska
1980->
Metropolia ¦l±sko-D±browska
2009->
Ani "Górno¶l±ska", ani "¦l±ska", ani "Silesia"! Ale...
METROPOLIA ¦LˇSKO-DˇBROWSKA


Copyright by Karol "Krakowski Zagłębiak" Nowicki © Zachodnia Malopolska Fotografia: Wikipedia, Halaston